Home

Dobrodošli na internet prezentaciju Opštine Kostajnica

Obavještenje - KP "Komunalno"

Komunalno preduzeće „Komunalno“ a.d. Kostajnica obavještava sve korisnike usluga koji nisu podmirili svoje obaveze za pružene komunalne usluge da su u toku isključenja iz sistema vodosnabdjevanja,zbog neplaćanja.
Apelujemo na sve korisnike usluga da pristupe kontinuiranom plaćanju računa jer smo, u suprotnom, prinuđeni da izvršimo prekid usluga u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj djelatnosti („Službeni glasnik RS“ broj: 124/11).
Po izdavanju naloga za isključenje,u skladu sa propisanom procedurom, skida se vodomjer, obračunavaju se troškovi nastali za skidanje vodomjera i pokreće se postupak prisilne naplate u sudskom postupku, što znači dodatni trošak zateznih kamata i troškova postupka na teret korisnika usluga.
Takođe, za ponovno uspostavljanje priključka,uz izmirenje kompletnog dugovanja, plaća se i taksa u skladu sa važećim cjenovnikom.
U slučaju da korisnik usluga ne omogući skidanje vodomjera u mirnom postupku, KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica će obezbjediti pomoć policije kako bi pristupili vodomjeru, a u krajnjem slučaju izvršiće se isključenje iz sistema vodosnabdjevanja ukidanjem priključka na uličnom cjevovodu, a sve o trošku korisnika usluge.
Kako bi izbjegli nepotrebne troškove, apelujemo svim korisnicima komunalnih usluga da odmah izmire svoje dugovanje ili  da u sjedištu preduzeća regulišu način plaćanja komunalnih usluga putem reprograma.
U protivnom, KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica je, zbog urednog servisiranja ostalih korisnika koji uredno plaćaju svoje obaveze, kao i servisiranja sopstvenih obaveza, primorano da postupi u skladu sa gore navedenim.

Poslednje ažurirano (srijeda, 27 maj 2015 11:44)

 

Javna raprava - Blok 2

Obavještavaju se svi zainteresovani da će Odjeljenje za opštu upravu organizovati Javnu raspravu  na Narct Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Blok 2“  dana 28.05.2015. godine sa početkom u 12.00 časova u Skupštinskoj Maloj sali Kina „Kozara“.
 Pozivamo  vlasnike parcela u obuhvatu plana, samostalne preduzetnike i sve ostale zainteresovne da pristustvuju Javnoj raspravi da daju svoje prigovore, prijedloge i mišljenje na prijedloge planskih rješenja u Nacrtu Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Blok 2“ 

Poslednje ažurirano (srijeda, 27 maj 2015 11:11)

 

Regulacija saobraćaja povodm Duhova krsne slave opštine Kostajnica

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Opštinske uprave opštine Kostajnica obavještava sve građane da će se zbog obilježavanja Duhova - Krsne slave opštine Kostajnica u nedjelju i ponedjeljak primjenjivati posebna regulacija saobraćaja u ulicama Svetosavskoj, Ranka Šipke, Trg Kralja Petra I Oslobodioca i Mladena Stojanovića i to:
Zabranjuje se parkiranje u ulicama:  Trg Kralja Petra I Oslobodioca (na potezu od Pekoteka ''KESTEN'' do ulice Mladena Stojanovića) i ulici Mladena Stojanovića od dana  31.05.2015. godine (nedjelja) od 08:00 časova do dana 01.06.2015. do 04:00 časa i  dana 01.06.2015. u periodu od 08:00 do 24:00 časa, zbog obilježavanja Dana opštine, a kako je obuhvaćeno programom. U ovim ulicama će se u tom periodu odvijati saobraćaj u oba smjera.
Zabranjuje se odvijanje saobraćaja u ulicama Trg Kralja Petra I Oslobodioca (Pored gradskog parka) do raskršća sa Svetosavskom ulicom zbog održavanja programa Krsne Slave opštine Kostajnica dana  31.05.2015. godine (nedjelja) od 08:00 časova do  01.06.2015. do 04:00 časa i  dana 01.06.2015. u periodu od 08:00 do 24:00 časa .
Na Magistralnom putu M-14  dionica Novi Grad – Kostajnica, Trg Kralja Petra oslobodioca i ulici Ranka Šipke do ulice 2 maja i u Svetosavskoj ulici do broja 9 obustaviće se saobraćaj za sva vozila od 31.05. u 12.00 časova do 01.06.2015. do 04.00 časova.
Za vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeriti na okolne ulice.

Poslednje ažurirano (srijeda, 27 maj 2015 11:00)

 

Radno vrijeme - ugostiteljskih objekata

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Opštinske uprave opštine Kostajnica obavještava sve vlasnike ugostiteljskih objekata na području opštine Kostajnica da je radno vrijeme ugostiteljskih objekata povodom Krsne slave opštine Kostajnica – Duhova  je:
- 29/30.05. (petak na subotu),
- 30/31.05. ( subota na nedjelju) i
- 31.05/01.06 (nedjelja na ponedjeljak)  neograničeno
- 01/02.06. ( ponedjeljak na utorak) je do dva časa.

Poslednje ažurirano (srijeda, 27 maj 2015 10:59)

 

Javni oglas - Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je javni oglas za
-  podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za Program podrške investicijskim projektima u cilju zapošljavanja povratnika u više opština u Republici Srpskoj među kojima je i opština Kostajnica.
- i za odabir korisnika po Programu "Izgradnja i opremanje farmi brojlera, te dodjela junadi za tov i visoko steonih junica na prostoru više opština među kojima i opština Kostajnica
Javni poziv i obrazac zahtjeva može se dobiti u opštinskoj upravi opštine Kostajnica u Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti ili na internet stranici federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
 

Poslednje ažurirano (ponedjeljak, 25 maj 2015 10:03)

 

Posljednje objavljeno

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

četvrtak, 28 maj 2015