Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Odjeljenje za opštu upravu

Odjeljenje za opštu upravu vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na poslove prijemne kancelarije, poslove građanskih stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime i dr.), boračku i invalidsku zaštitu, poslove civilne zaštite i vojnih evidencija, arhiva, ovjera potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje uvjerenja iz javnih registra, pružanje pravne pomoći, zajedničke poslove koji se odnose na daktilografe, kao i pripremu odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti, poslovi iz oblasti prostornog uređenja, stambeno-komunalne poslove, vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na pripremu prostorno-planske dokumentacije, razvojne planove, izdavanje urbanističkih saglasnosti i odobrenje za građenje, tehnički pregledi i upotrebne dozvole izgrađenih objekata, kontrola investiciono-tehničke dokumentacije, nadzor u oblasti građenja i zaštita životne sredine i putne inspekcije, kontrola zakonitog korištenja stanova u državnoj svojini, dodjela, zamjena i otkup stanova, korištenje gradskog građevinskog zemljišta, utvrđivanje naknada i drugo, te poslovi iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija), kao i drugi poslovi koji mu se stave u nadležnost, a odnose se na djelokrug rada Odjeljenja.

 

Načelnik odjeljenja - Mirjana Krnjaić, dipl. pravnik