Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Odjeljenje za privredu, finansije i druš. djelat.

    Odjeljenje za privredu,finansije i društvene djelatnosti vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na: studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede  (industrija, trgovina i snadbijevanje, ugostiteljstvo, turizam, zanastvo, saobraćaj i veze, poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, zdravstvena zaštita, poslovi privatnog preduzetništva), kao i drugi poslovi koji mu se stave u nadležnost, te poslovi iz oblasti finasija, vrši stručne i druge poslove koji se odnose na : praćenje ostvarivanja politike finansiranja u opštini, priprema nacrta budžeta, finansijsko, materijalno i račuvodstveno poslovanje opštinske uprave, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta opštine, kao i drugi poslovi koji mu se stave u nadležnost.

Načelnik odjeljenja: Nenad Reljić

U okviru Odjeljenja za privredu,finansije i društvene djelatnosti formiraju
se slijedeće organizacione jedinice:
- Odsjek za finansije -
šef odsjeka: Mirjana Kostadinović
- Odsjek za privredu, razvoj i inspekcijske poslove,
Šef odsjeka: Aleksandar Pašić