Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Najava - 12. sjednica OIK Kostajnica

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOSTAJNICA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj:01/1-03-66/20.
Datum:23.10.2020.god.
Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
SAZIVAM
12. sjednicu
Opštinske izborne komisije Kostajnica
koja će se održati dana 26. oktobra 2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED
  1. Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
  2. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad biračkih odbora u Opštini Kostajnica na provođenju Lokalnih izbora 2020. godine;
  3. Razmatranje zahtjeva za akreditovanje izbornih posmatrača predstavnika političkih subjekata za provođenje Lokalnih izbora 20 godine;
  4. Ostala pitanja. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     PREDSJEDNIK OIK

Svjetlana Bajalica, dipl.prav.