Saopštenje OIK

Štampa
Opštinska izborna komisija Kostajnica obavještava građane opštine Kostajnica da se Centralni birački spisak zaključuje 18.08.2016. godine. Redovni birači koji se ne nađu na zaključenom izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a posjeduju važeći identifikacioni dokument (lična karta, vozačka ili pasoš) i potvrdu o mjestu prebivališta u Kostajnici, biračko pravo mogu ostvariti na biračkom mjestu za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima. Takođe, birači koji su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, a na dan održavanja izbora 02.10.2016. godine se zateknu u zemlji, mogu svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima- Lokacija Omladinski centar Kostajnica, Svetosavska 21A.
Provjeru da li su upisani u Centralni birački spisak birači mogu izvršiti u prostorijama Opštinske izborne komisije Kostajnica i u Centru za birački spisak opštine koji se nalaze u Opštinskoj upravi, Svetosavska 11, svakim radnim danom u periodu od 7:00 do 15:00 časova.
Za Lokalne izbore 2016. godine u opštini Kostajnica je registrovano 5057 glasača. Određeno je 13 redovnih biračkih mjesta i 1 biračko mjesto za glasanje u odsustvu.
Preliminarno je registrovano 14 političkih subjekata od čega 11 političkih partija, jedna koalicija i dva nezavisna kandidata.
Ovjereno je 5 kandidata za načelnika opštine, 11 listi i jedan nezavisni kandidat za Skupštinu opštine, što ukupno čini 183 kandidata za odbornike u Skupštini.
Za Skupštinu opštine Kostajnica biće birano 17 odbornika.
Opštinska izborna komisija je dužna da najkasnije do 02.09.2016. godine imenuje biračke odbore, nakon čega će se vršiti obuka istih.
O pripremama za provođenje Lokalnih izbora Opštinska izborna komisija će redovno informisati građane/birače i druge učesnike u izbornom procesu.