Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOSTAJNICA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj:01/1-03-73/20.
Datum:29.10.2020.god.
Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
  SAZIVAM
13. sjednicu
  Opštinske izborne komisije Kostajnica
 
koja će se održati dana 02. novembra 2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED
 1. Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
 2. Prijedlog Odluke o imenovanju mobilnih timova za provođenje Lokalnih izbora 2020. godine u Opštini Kostajnica;
 3. Razmatranje zahtjeva za akreditovanje izbornih posmatrača predstavnika političkih subjekata za provođenje Lokalnih izbora 20 godine;
 4. Ostala pitanja;
                                                                            PREDSJEDNIK OIK
        Svjetlana Bajalica, dipl.prav.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOSTAJNICA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj:01/1-03-66/20.
Datum:23.10.2020.god.
Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
SAZIVAM
12. sjednicu
Opštinske izborne komisije Kostajnica
koja će se održati dana 26. oktobra 2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED
 1. Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
 2. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad biračkih odbora u Opštini Kostajnica na provođenju Lokalnih izbora 2020. godine;
 3. Razmatranje zahtjeva za akreditovanje izbornih posmatrača predstavnika političkih subjekata za provođenje Lokalnih izbora 20 godine;
 4. Ostala pitanja. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     PREDSJEDNIK OIK

Svjetlana Bajalica, dipl.prav.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOSTAJNICA
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
Broj:01/1-03-63/20.             
Datum:19.10.2020.god.
Na osnovu članova 11. i 12. Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Kostajnica, broj:01/1-03-5/16:
 SAZIVAM
11. sjednicu
Opštinske izborne komisije Kostajnica
 
koja će se održati dana 21. oktobra 2020. godine (srijeda) sa početkom u 10:00 časova u zgradi opštine Kostajnica (kancelarija Opštinske izborne komisije).
 Za sjednicu se predlaže  slijedeći:
DNEVNI RED
 1. Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Opštinske izborne komisije Kostajnica;
 2. Usvajanje Plana edukacije biračkih odbora za provođenje Lokalnih izbora 2020. godine;
 3. Ostala pitanja;
 PREDSJEDNIK OIK
  Svjetlana Bajalica, dipl.prav.