Dnevni red konstitutivne sjednice Skupštine opštine Kostajnica

Štampa

Predsjednik skupštine opštine Kostajnica zakazao je za petak 23.11.2012. godine sa početkom u 10.00 časova 1. konstitutivnu sjednicu skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 

1.  Izbor radnog predsjedništva;

2.  Izvještaj Opštinske izborne komisije o provođenju lokalnih izbora 2012. godine u Kostajnici;

3.  Izbor i imenovanje Mandatsko-imunitetske komisije;

4.  Razmatranje i usvajanje Izvještaja mandatsko-imunitetske komisije i verifikacija mandata odbornika;

5.  Polaganje svečane zakletve;

6.  Razrješenje predsjednika Skupštine opštine zbog isteka mandata;

7.  Razrješenje potpredsjednika Skupštine opštine zbog isteka mandata;

8.  Izbor i imenovanje Komisije za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja;

9.  Izbor i imenovanje predsjednika Skupštine opštine Kostajnica;

10. Izbor i imenovanje potpredsjednika Skupštine opštine Kostajnica;

11. Razrješenje zamjenika načelnika opštine zbog isteka mandata;

12. Izbor i imenovanje zamjenika načelnika opštine Kostajnica;

13. Razrješenje sekretara skupštine opštine zbog isteka mandata;

14. Imenovanje vršioca dužnosti sekretara skupštine opštine;

15. Razrješenje načelnika odjeljenja za opštu upravu zbog isteka mandata;

16. Imenovanje vršioca dužnosti načelnika odjeljenja za opštu upravu;

17. Imenovanje vršioca dužnosti načelnika odjeljenja za privredu,finansije i društvene djelatnosti, 

18. Ostala pitanja.