Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Dnevi red 4. redovne sjednice Skupštine opštine Kostajnica

skupstina1_s1

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za  petak 15.03.2013. godine sa početkom u 10.00 časova 4. Redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći

dnevni red:

 

 

 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja mandatsko-imunitetske komisije, verifikacija mandata odbornika Jasne Borojević i polaganje svečane zakletve;
 2. Skraćeni zapisnik sa 2. redovne sjednice i skraćeni zapisnik sa 3. redovne sjednice SO-e;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga:

- Odluka o osnivanju Javne predškolske ustanove – Dječiji klub „Kestenko“ Kostajnica,

- Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne predškolske ustanove – Dječiji klub „Kestenko“ Kostajnica,

- Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora  Javne predškolske ustanove – Dječiji klub „Kestenko“ Kostajnica,

 1. Prijedlog Programa rada Načelnika opštine za 2013. godinu;
 2. Informacija o radu Srednjoškolskog centra Kostajnica za 2012. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju jedinstvene liste stručnjaka za članove izbornih komisija u postupku popune upražnjenih radnih mjsta u ADS-u;
 4. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za jednakost i ravnopravnost polova;
 5. Prijedlog Odluke Plana upravljanja otpadom;
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području opštine Kostajnica;
 7. Prijedlog Odluke o uspostavljanju Poslovne zone „Blok 1“;
 8. Prijedlog Odluke o uspostavljanju poslovno-industrijske zone „Tavija“ Kostajnica;
 9. Prijedlog Odluke  o načinu privremenog korištenja i funkcionisanja javne površine i planu razmještaja privremenih objekata na lokaciji „Zelena pijaca“;
 10. Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu;
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
 1. a) Odluke o upravljanju, postupku i uslovima izdavanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija u svojini opštine Kostajnica;
 1. b) Odluke o visini naknade za izdavanje u zakup poslovnih zgrda i poslovnih prostorija u svojini opštine Kostajnica;
 1. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje nacrt izmjena dijela Regulacionog plana „Blok 1“ i dio „Bloka 2“,
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Kostajnica;
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovcice za izračunavanje visine jedokratne rente od prosječne konačne građevinske cijene stambenih objekata za 2013. Godinu;
 4. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja objekata privremenog karaktera;
 5. Informacija o rezultatima analize kreditne zaduženosti opštine za period 2004 – 2012 godine i utroška sredstava;
 6. Informacija o rezultatima analize stanja u KUD-u „Potkozarje“;
 7. Ostala pitanja;
 8. Aktuelni čas.