Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Materijali sa skupštine Komunalnog preduzeća

Materijali sa skupštine Komunalnog preduzeća „Komunalno“ AD Kostajnica, koja je održana u petak 29.03.2013. godine.


Izvještaj Nadzornog odbora

Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu

Plan za 2013. godinu