Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Odbornici Skupštine

ODBORNICI SKUPŠTINE

ODBORNIK

STRANKA

Klub odbornika i funkcija

Slavko Avramović

Srpska demokratska stranka

Šef Kluba

Marko Milašin

Srpska demokratska stranka

 

Dragan Grublješić

Srpska demokratska stranka

    

Darko Palija

Srpska demokratska stranka

 

Željko Čekić

Partija demokratskog progresa

Šef Kluba

Zdravko Krnjajić

Partija demokratskog progresa

 

Dejan Kerkez

Partija demokratskog progresa

 

Jasna Borojević

Partija demokratskog progresa

 

Nikola Janjetović

Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD

  Predsjednik SO

Darko Vuruna

Savez nezavisnih socijaldemokrata- SNSD

Šef Kluba

Irena Ilić

Savez nezavisnih socijaldemokrata- SNSD

 

Predrag Pilipović

Demokratski narodni savez

 

Petar Borojević

Socijalistička partija

 

Neven Đenadija

           Ujedinjena Srpska

 

Vahidin Budimlić

Socijaldemokratska partija BiH- SDP BiH

 

Ismet Bosnić

Stranka demokratske akcije

Potpredsjednik SO

Goran Tomić

Narodni demokratski pokret

 

 

 

PRAVA I DUŽNOSTI ODBORNIKA:

Odbornik je predstavnik građana u Skupštini, izabran neposrednim i tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i dužnostima utvrđenim u Ustavu, zakonu i Statutu.
Odbornik u skupštini ostvaruje prava i dužnosti odbornika i odlučuje u skupštini od dana prihvatanja mandata odbornika u skladu sa izbornim propisima.”
                     
(1) Osnovno pravo i dužnost odbornika je da prisustvuje sjednici Skupštine i radnih tijela Skupštine čiji je član i učestvuje u njihovom radu i odlučivanju.
(2) U ostvarivanju prava i dužnosti, odbornik:
a) pokreće inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja i daje prijedloge za donošenje akata iz nadležnosti Skupštine,
b) pokreće inicijative i daje prijedloge za unapređivanje rada Skupštine i radnih tijela,
v) postavlja odbornička pitanja koja se odnose na rad načelnika Opštine i Opštinske uprave Opštine u izvršavanju zakona, drugih propisa i opštih akata Skupštine, kao i na rad institucija koje imaju javna ovlaštenja,
g) učestvuje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini, posredstvom zbora građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koji ga uputi Skupština,
d) redovno i blagovremeno zahtijeva od Opštinske uprave informacije o svim pitanjima od značaja za vršenje funkcije,
đ) upoznaje se sa zakonskim i drugim propisima, a posebno sa opštim aktima koje donosi Skupština, edukuje se i usavršava u cilju kvalitetnog obavljanja odborničke funkcije,
e) ulaže amandmane na prijedloge akata,
ž) promoviše etičke principe i standarde svog ponašanja sa obavezom pridržavanja Kodeksa i
z) izvršava i druge zadatke koje mu, u okviru svog djelovanja, povjeri Skupština ili radno tijelo čiji je član.
(3) Odbornik ima pravo da prisustvuje sjednicama radnih tijela Skupštine čiji nije član, bez prava odlučivanja.