Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Mandatni period 2020 - 2024 

27. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

26. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

25. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

24. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

22. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

21. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

20. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

19. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

18. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

17. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

16. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

15. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica 

14. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

13. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

12. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

11. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

10. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

9. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

8. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

7. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

6. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

5. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

4. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

3. Tematska sjednica Skupštine opštine Kostajnica

3. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

2. Tematska sjednica Skupštine opštine Kostajnica

2. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

1. Redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

1. Tematska sjednica Skupštine opštine Kostajnica

1. Svečana sjednica skupštine opštine Kostajnica

 

21. redovna sjednica

Odluka o utvrđivanju bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta

Odluka o utvrđivanju osnovice za izračunavanje jednokratne rente na području opštine Kostajnica

Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan TOK-a

Odluka o davanju saglasnosti na program poslovanja TOK-a

Odluka o imenovanju konkursne komisije za OIK Kostajnica

Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za OIK Kostajnica

Rješenje o razrješenju člana OIK Kostajnica

 

6. redovna sjednica

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Kostajnica

Odluka o usvajanju Plana utroška sredstava od prenamjene zemljišta

5. redovna sjednica

Odluka o imenovanju savjeta za izradu dijela Regulacionog plana Poslovne zone Tavija

Odluka o osnivanju Privrednog savjeta opštine Kostajnica

 

4. redovna sjednica

Odluka o boravišnoj taksi

Odluka o davanju saglasnoti direktoru Komunalnog preduzeća

Odluka o davanju saglasnosti načelniku opštine

Odluka o imenovanju lica za primopredaju dužnosti između imenovanih lica u javnim preduzećima i ustanovama

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbornika za vjenčanja

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Skupštine opštine

Odluka o izmeni i dopuni Statuta opštine

Odluka o korištenju sredstava amortizacije

Odluka o mjerama dospjelih a nenaplaćenih potraživanja KP Komunalno

Odluka o pristupanju izrade Regulacionog plana Poslovne zone Tavija 

Odluka o regulisanju saradnje

Odluka o usklađivanju organizacije Biblioteke

Odluka o usvajanju Programa rada načelnika za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju bazne cijene

Odluka o utvrđivanju osnovice za rentu

Odluka za matična područja

3. redovna sjednica

Odluka o naknadama odbornika

Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju oglasa za člana OIK

Odluka o kreditnom zaduženju opštine Kostajnica

Odluka o stavljanju Van snage Odluke o lizingu

Odluka o stipendijama

Odluka o usvajanju godišnjeg Plana utroška sredstava od šuma

 

2. redovna sjednica

Odluka - Utvrđivanje vrijednosti boda za obračun komunalnih taksi za 2017. godinu

Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti za 2017. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program Kluba za djecu Kestenko

Odluka o usvajanju budžeta za 2017. godinu

Odluka o izvršenju budžeta za 2017. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju budžeta opštine za 2016. godinu

Odluka o usvajanju Rebalansa budžeta za 2016. godinu

Odluka o imenovanju konkursne komisije za izbor načelnika odjeljenja

Odluka o imenovanju konkursne komisije za izbor sekretara Skupštine opštine

Odluka o nabavci putničkog motornog vozila

Odluka o naknadama OIK

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za sekretara Skupštine opštine

Odluka o stimulisanju nataliteta

Odluka o usvajanju Plana implementacije Strategije razvoja za 2017. godinu

Odluka o usvajanju Programa rada Skupštine opštine za 2017. godinu

Odluka o usklađivanju akata Narodne biblioteke "Nevenka Stanisavljević"

Odluka poreska stopa za 2017. godinu

 

 

1. Redovna sjednica

Odluka o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između načelnika opštine

Odluka o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između službenika Opštinske uprave

Odluka o imenovanju Komisije za primoredaju dužnosti između predsjednika Skupštine

Odluka o imenovanju konkursne komisije za OIK

Odluka o imenovanju liste stručnjaka

Odluka o imenovanju odbornika koji će prisustvovati zaključenju braka

Odluka o objavljivanju jednog oglasa za jednog člana OIK 

Odluka o pokriću deficita 

Odluka o usvajanju Budžeta opštine

Odluka o usvajanju rebalansa