Radna tijela SO-e

Štampa

Mandatsko imunitetska komisija

Komisija za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja

Komisija za budžet

Etički odbor

Komisija za statutarna pitanja

Komisija za boračka pitanja

Komisija za vjerska pitanja

Komisija za sport

Komisija za jednakost polova

Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama

Komisija za kulturu, zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa

Komisija za poslove iz stambene oblasti