Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Sekretar SO

IMG_0985

 

Svjetlana Bajalica, diplomirani pravnik

Sekretar Skupštine opštine

BIOGRAFIJA

Rođena 06.01.1979. godine
Osnovnu školu završila u Kostajnici, a Gimnaziju u Novom Gradu.
Pravni fakultet završila u Banja Luci.
U administrativnoj službi opštine Kostajnica radi od 05.05.2003. godine.
Na poslovima sekretara Skupštine radi od 2004. godine, a dužnost
predsjednika OIK-a obavlja od  2007. do 2021 godine.
Udana, majka troje djece.
 

PRAVA I DUŽNOSTI:

(1) Sekretar Skupštine organizuje rad Stručne službe Skupštine i brine se o obavljanju stručnih i administrativnih poslova za skupštinu i njena radna tijela, rukovodi stručnom službom skupštine opštine (ako je formirana) i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom, poslovnikom i drugim aktima skupštine.
(2) Sekretar Skupštine dužan je i odgovoran:
a) da se brine o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika,
b) da prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,
v) za pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine,
g) uređuje „Službeni glasnik opštine Kostajnica“ i odgovoran je za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijela Skupština,
d) da obezbjeđuje dostavljanje odborničkih pitanja nadležnim organima i službama i dostavljanje odgovora odbornicima,
đ) da učestvuje u pripremi Programa rada Skupštine,
e) da priprema prijedloge odgovora na tužbe u sporovima koji se vode protiv akata Skupštine,
ž) da rukovodi stručnom službom Skupštine i
z) da vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine
Telefon: 052/663-139/113
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
             Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.