Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić sazvao je za petak 04.12.2015. godine sa početkom u 10.00 časova 25. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica.
Za sjednicu je predlažen  slijedeći dnevni red
1. Skraćeni zapisnik sa 24. redovne sjednice i Skraćeni zapisnik sa nastavka 24. redovne sjednice SO-e;
2. Prijedlog Statuta opštine Kostajnica;
3. Prijedlog Poslovnika Skupštine opštine Kostajnica;
4. Polugodišnji Izvještaj o ostvarivanju Programa rada SO-e Kostajnica za 2015. godinu;
5. Polugodišnji Izvještaji o radu stalnih radnih tijela SO-e za 2015. godinu;
6. Informacija o saradnji opštine sa Međunarodnim institucijama sa posebnim osvrtom na izradu projekata za fondove prema međunarodnim organizacijama;
7. Informacija o stanju poljoprivrede na području opštine Kostajnica;
8. a) Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija i Informacija  o stanju u oblasti socijalne zaštite,
b) Informacija  o stanju u oblasti zdravstva;
9. Informacija o stanju u oblasti školstva, kulture i sporta;
10. Informacija o zapošljavanju na području Opštine;
11. Informacija o stanju javne bezbjednosti na području Opštine Kostajnica;
12. Informacija o stanju nevladinih organizacija na području opštine Kostajnica kojima su doznačena sredstva iz budžeta opštine Kostajnica;
13. Informacija o implementaciji  Strategije integrisanog razvoja;
14. Informacija  o provedenoj jesenjoj sjetvi;
15. Polugodišnji izvještaj o finansijsko - materijalnom poslovanju korisnika budžeta;
16. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za prvo polugodište 2015. godine;
17. Informacija  o izvršenju Budžeta  opštine Kostajnica za 9. mjeseci u  2015. godini;
18. Nacrt Budžeta opštine za 2016.godinu;
19. Razmatranje Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Opštine Kostajnica za period 01.01.2014.-31.12.2014. godine, broj: PBO40-15 i Plana aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti po Izvještaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Kostajnica za 2014. godinu;
20 a) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o provođenju postupka izbora jednog člana Nadzornog odbora u KP „Komunalno“ ad Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. člana Nadzornog odbora u KP „Komunalno“ad Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora u KP „Komunalno“ ad Kostajnica;
21. Izvještaj o radu za radnu 2014/2015 godinu JPU Klub za djecu „Kestenko“ i prijedlog Godišnjeg Programa rada JPU „Klub za djecu „Kestenko“ za radnu 2015/2016 godinu;
22. Prijedlog Odluke o proširenim pravima iz socijalne zaštite za 2016. godinu;
23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju „Doma zdravlja Kostajnica“;
24. Ostala pitanja;
25. Aktuelni čas.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao  24. redovnu sjednicu Skupštine opštine za petak 23.10.2015. godine sa početkom u 10.00 časova
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa redovne sjednice SO
2. Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnih sredstava Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj po Projektu hitnog oporavka od poplava;
3. Ostala pitanja;
4. Aktuelni čas

   

  U petak 03.07.2015. godine sa početkom u 10.00 časova, održaće se 23. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica.
  Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
  1. Skraćeni zapisnik sa 22. redovne sjednice Skupštine opštine Kostajnica,
  2. Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnih sredstava Svjetske banke – Međunarodna asocijacija za razvoj po Projektu hitnog oporavka od poplava,
  3. Ostala pitanja,
  4. Aktuelni čas

  Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić zakazao 22. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica je za petak 19.06. sa početkom u 10.00 časova.
  Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
   1. Skraćeni zapisnik sa redovne sjednice SO-e;
   2. Informacija o zasijanim površinama u proljetnoj sjetvi
   3. Informacija  o godine;
   4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području opštine Kostajnica zagodinu;
   5. Informacija o problematici u komunalnoj djelatnosti;
   6. Informacija o stanju i problematici, boraca, porodica poginulih i nestalih boraca, RVI i pripadnika radnog voda na području opštine ugodini;
   7. Prijedlog Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu;
   8.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Komunalnom redu;
   9. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora na korištenje JUCentar za socijalni rad Kostajnica
   10. Prijedlog Odluke o dodjeli poslovnog prostora na korištenje OO Crveni krst Kostajnica;
   11.Informacija o radu za 2014. godinu Pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište zamjenika Prijedor
   12. Ostala pitanja
   13. Aktuelni čas.

  Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić zakazao je za petak 27.03.2015. godine, 20. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
  1. Skraćeni zapisnik sa 19. redovne sjednice SO-e;
  2. Godišnji izvještaj o radu stalnih radnih tijela za 2014.godinu;
  3. a) Aktivnosti povodom obilježavanja „Dana opštine“ Kostajnica i 20. godina od osnivanja opštine Kostajnica;
      b) Prijedlog Odluke o dodjeli nagrada i priznanja;
  4. Nacrt Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na području opštine Kostajnica za 2015. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja objekata privremenog karaktera;
  7. Informacija o stanju u oblasti povratka i zbrinjavanja izbjeglica na području opštine Kostajnica;
  8. Informacija o implementaciji projekta izgradnje infrastrukture u dijelovima u kojima žive povratnici, iz sredstava namjenjenih za održivi povratak;
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za populacionu politiku opštine Kostajnica;
  10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacionog plana dio „Bloka 2“, broj: 01-013-239/13 od 10.05.2013. godine i 01-022-101/14 od 26.12.2014. godine;
  11. Odluka imenovanju Savjeta za izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Blok 2“;
  12. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora u ulici Svetosavska 13;
  13. Razmatranje i usvajanje Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja readmisiranih povratnika na području opštine Kostajnica i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti;
  14. Ostala pitanja;
  15. Aktuelni čas.