Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za petak 05. decembra 2014. godine sa početkom u 10.00 časova 18. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 17. redovne sjednice SO-e;
2. Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija i informacija o stanju socijalne zaštite;
3. Informacija  o stanju u oblasti školstva i kulture;
4. Informacija o stanju bezbjednosti i kriminaliteta na području Opštine, sa posebnim osvrtom na borbu protiv narkomanije i alkoholizma;
5. Informacija o zapošljavanju na području Opštine;
6. Informacija o stanju u oblasti zdravstva;
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kostajnica za 2015. godinu;
8. Informacija o realizaciji projekta postavljanja vanjske rasvjete u LED tehnologiji na području opštine Kostajnica i prijedlog Zaključka;
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju mrtvozornika;
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Kostajnica zbog podnošenja ostavke i Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Kostajnica;
11. Polugodišnji izvještaj o finansijsko - materijalnom poslovanju korisnika Budžeta;
12. Informacija  o izvršenju budžeta  opštine Kostajnica za 9 mjeseci u 2014.god.;
13. Nacrt Rebalansa 2  Budžeta opštine Kostajnica za 2014. godinu;
14. Prijedlog Budžeta opštine Kostajnica za 2015. godinu i prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 2015. godinu;
15. Ostala pitanja;
16. Aktuelni čas.

Odbornici Skupštine opštine Kostajnica na 15. redovnoj sjednici donijeli su Odluku kojom se odriču jedne mjesečne naknade u korist porodica sa područja opštine Kostajnica čije su kuće bile poplavljene.
Za ovu namjenu biće prikupljeno 6.000,00 KM.
Odluku je donijelo 16 odbornika i pozicije i opozicije dok jedan odbornik nije prisustvovao sjednici.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, zakazao je za utorak 03.06.2014. sa početkom u 10.00 časova 15. redovnu sjednicu Skupštine opštine. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 14. redovne sjednice Skupštine opštine,
2. a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje stanova u rooh-bau sistemu putem licitacije;
     b) Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka prodaje stanova u rooh-bau sistemu po tržišnoj cijeni u postupku javnog nadmetanja;
3. a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije;
    b) Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta postupkom usmenog javnog nadmetanja;
4. Prijedlog Odluke o naknadama za stručno vršenje tehničkih pregleda izgrađenih objekata i davanja Rješenja o odobrenju za upotrebu objekta koje vrši Odjeljenje za opštu upravu;
5. Prijedlog Odluke o upravljanju i održavanju zelene tržnice-zelene pijace na malo u Kostajnici;
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za izgradnju obilaznice - izmještanje dijela trase magistralnog puta M-14 (Kostajnica – Kozarska Dubica) kroz Republiku Srpsku;
7. Informacija o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za period 01.01.-31.03.2014. godine;
8. Nacrt Rebalansa Budžeta za 2014. godinu;
9. Ostala pitanja;
10. Aktuelni čas.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je 2. vanrednu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica za četvrtak 29.05.2014. godine sa početkom u 10.00 časova.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi plana parcelacije za izgradnju obilaznice-izmještanje dijela trase magistralnog puta M-14 (Kostajnica – Kozarska Dubica) kroz Republiku Srpsku, opština Kostajnica, broj:01-022-40/14 od 28.03.2014. godine.
2. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Opštinske izborne komisije Kostajnica zbog isteka mandata,
     b) Razmatranje i usvajanje Izvještaja komsije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje članova Opštinske izborne komisije i Prijedlog Rješenja o imenovanju Opštinske izborne komisije.  

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za petak 25.04.2014. godine sa početkom u 10.00 časova, 14. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 13. redovne sjednice SO-e i Skraćeni zapisnik sa 1. Vanredne sjednice SO-e;
2. Nacrt Statuta opštine Kostajnica;
3. Nacrt Poslovnika Skupštine opštine Kostajnica;
4. Nacrt Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti;
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja objekata privremenog karaktera;
6. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
7. Informacija o informisanju građana;
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju – promjeni oblika organizovanja JP „Radio Kostajnica“ sa p.o. Kostajnica i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Centar za sport, turizam, informisanje, kulturu i obrazovanje“ d.o.o Kostajnica;
9. Završni račun Budžeta opštine za 2013. godinu;
10. a) Godišnji izvještaj o finansijsko-materjalnom poslovanju korisnika budžeta za 2013. godinu;
      b) Godišnji izvještaj o radu JP „Banijapromet“ za 2013. godinu i Godišnji izvještaj o radu privremenog nadzornog odbora JP „Banijapromet“ za 2013. godinu;
11. Ostala pitanja;
12. Aktuelni čas.