Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, potpredsjednik Vahidnin Budimlić i sekretar Skupštine opštine Svjetlana Bajalica povodom nove 2014. godine uputili su čestitku svim građanima opštine Kostajnica u ime Skupštine opštine i u svoje lično ime sa željom da nova 2014. godina bude godina sreće i zdravlja, porodičnog blagostanja, ličnog i poslovnog uspjeha.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je u petak 20.12.2013. godine sa početkom u 10.00 časova, 11. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 10. redovne sjednice SO-e;
2. Informacija o realizaciji projekta iz oblasti vodosnabdijevanja (KFW banka);
3. Informacija o izgradnji poslovnih zona;
4. Informacija o problematici povratnika i izbjeglica sa posebnim osvrtom na projekte  održivog povratka;
5. Informacija o stanju poljoprivrede na području opštine Kostajnica i Informacija o provedenoj jesenjoj sjetvi;
6. Prijedlog Odluke o proširenju vaspitne grupe Javne predškolske ustanove Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica;
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kostajnica za 2014.godinu;
8. Izvještaj o realizaciji Strategije  razvoja opštine Kostajnica za 2013. godinu
9. Prijedlog Rebalansa Budžeta opštine Kostajnica za 2013 godinu i prijedlog Odluke o izvršenju Rebalansa Budžeta opštine Kostajnica za 2013. god.;
10. Prijedlog Budžeta opštine Kostajnica za 2014 godinu i prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine za 2014 godinu;
11. Prijedlog Odluke o davanju u zakup i otkup (privatizaciju) 13 stambenih jedinica nabavljenih za stambeno zbrinjavanje PPB i RVI u opštini Kostajnica;
12. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti stambeno-poslovnog objekta putem licitacije;
13. Analiza izvršenja skupštinskih odluka za 2013.godinu;
14. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine za 2014.godinu;
15. Ostala pitanja;
16. Aktuelni čas.

 

Na desetoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Kostajnica koja je održana u petak 15.11. sa većinom glasova je usvojen nacrt Budžeta za 2014. godinu u iznosu od 2.300.000 KM, i rebalans Budžeta opštine Kostajnica za 2013. godinu u iznosu od 2.700.000 što je za 380.000 KM više u odnosu na plan za ovu godinu.
Na ovoj sjednici jednoglasno je za sekretara Skupštine opštine imenovana Svjetlana Bajalica, za načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Nenad Reljić i Tanja Devetak za načelnika Odjeljenja za opštu upravu.
Odbornici su usvojili i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim Administrativnim taksama, Odluku o imenovanju Komisije za provođenje postupka za prijem službenika u Administrativnu službu,  te Pravilnik o davanju u zakup i otkup državnih stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo.
Odbornici su između ostalog razmatrali i Informacije o stanju u oblasti školstva, radu predškolske ustanove, stanju u oblasti zdravstva i socijalne zaštite. Razmatrane su i Informacija o stanju u oblasti privrede, preduzetništva i podsticajnih mjera, Informacija o saradnji sa međunarodnim organizacijama i institucijama, opštinama gradovima sa posebnim osvrtom na izradu projekata za predpristupne fondove Evropske unije, Informaciju o stanju i aktivnostima na održavanju lokalnih puteva i ulica na području opštine te Informaciju o izvršenju budžeta opštine za prvih devet mjeseci.  

Obavještavaju se građani opštine Kostajnica da je u skladu sa Poslovnikom  SO-e pokrenut postupak izrade Programa rada Skupštine opštine Kostajnica za 2014. godinu.
Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu, po pravilu ,do početka godine.
Program rada Skupštine čine pitanja iz djelokruga Skupštine.
Program rada sadrži zadatke Skupštine koji proizilaze iz Ustava , Zakona , Statuta opštine , utvrđene politike i ekonomskog razvoja opštine ,kao i druge poslove i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za građane.
Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine ,njihov sadržaj, način izvršavanja ,nosioci poslova i zadataka ,kao i rokovi za njihovo donošenje.
Radna tijela Skupštine ,pri utvrđivanju svojih obaveza i zadataka, pridržavaju se Programa rada Skupštine.
U pripremama za izradu Programa rada stručna služba Skupštine pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koje treba unijeti u Program rada  od odbornika, radnih tijela Skupštine, načelnika opštine, opštinske administrativne službe, političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, građana i udruženja građana.
S obzirom na navedeno, sva zainteresirana lica svoje prijedloge, mišljenja i sugestije za izradu Programa rada za 2014. god. mogu da dostave do 25.novembra.2013. god u prijemnu kancelariju Administrativne službe opštine ili putem pošte na adresu: Opština Kostajnica, Svetosavska 11, sa naznakom „Za izradu Programa rada Skupštine opštine za 2014. god.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za petak 15.11.2013. godine, sa početkom u 10.00 časova, desetu (10.) redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica.   

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Skraćeni zapisnik sa 9. redovne sjednice SO-e;
2. Informacija o stanju u oblasti školstva:
a) Osnovne škole „Petar Mećava“
b) Srednjoškolskog centra Kostajnica sa posebnim osvrtom na upisnu politiku;
3. Informacija o stanju u  Javnoj predškolskoj ustanovi Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica;
4. Informacija o stanju u oblasti zdravstva i socijalne zaštite;
5. Informacija o stanju u oblasti privrede, preduzetništva i podsticajnih mjera na području opštine Kostajnica;
6. Informacija o stanju i aktivnostima na održavanju lokalnih puteva i ulica na području opštine Kostajnica;
7. Informacija o saradnji opštine sa međunarodnim institucijama, opštinama i gradovima, sa posebnim osvrtom na izradu projekata za predpristupne fondove Evropske unije;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata za izbor Sekretara Skupštine opštine i prijedlog Rješenja o imenovanju Sekretara Skupštine opštine Kostajnica;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata za izbor Načelnika Odjeljenja za opštu upravu i prijedlog Rješenja o imenovanju Načelnika odjeljenja za opštu upravu;
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o utvrđivanju prijedloga rang liste kandidata za izbor Načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti i prijedlog Rješenja o imenovanju Načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisija za izbor o provođenju postupka za izbor i imenovanje upravnih i nadzornih odbora ustanova i preduzeća kojih je osnivač Opština i prijedloga Rješenja o imenovanju upravnih i nadzornih odbora ustanova i preduzeća kojih je osnivač Opština
a) JZU Dom zdravlja,
b) JU Centar za socijalni rad,
g) JPU Klub za djecu „Kestenko“,
d) Turistička organizacija opštine,
đ) KP „Komunalno“ ad.,
e) JP Centar „STIK“ d.o.o.
ž) JP „Banijapromet.
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu;
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim taksama;
14. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za provođenje postupka za prijem službenika u Administartivnu službu opštine Kostajnica;
15. Prijedlog Pravilnika o davanju u zakup i otkup državnih stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo;
16. Prijedlog Odluke o prenosu vlasništva i prava korišćenja na pokretnoj imovini;
17. Informacija o izvršenju budžeta opštine Kostajnica za period januar-septembar 2013. godine,
18.Nacrt Rebalansa budžeta opštine Kostajnica za 2013. godinu;
19.Nacrt budžeta opštine Kostajnica za 2014. godinu;
20.Ostala pitanja;
21.Aktuelni čas.