Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Predsjednik skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, potpredsjednik skupštine opštine Vahidnin Budimlić  i sekretar Svjetlana Bajalica povodom nove 2015. godine uputili su čestitku svim građanima opštine Kostajnica u ime Skupštine opštine i u svoje lično ime sa željom da nova 2015. godina bude godina sreće i zdravlja, porodičnog blagostanja, ličnog i poslovnog uspjeha.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za petak 26.12.2014. godine 19. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 18. redovne sjednice SO-e;
2. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na cijene komunalnih usluga;
3. Informacija  o provedenoj jesenjoj sjetvi;
4. Informacija o stanju u oblasti privrede na području opštine Kostajnica;
5. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja opštine Kostajnica za 2014. godinu;
6. Izvještaj o analizi izvršenja skupštinskih  odluka  za 2014.godinu;
7. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine za 2015.godinu;
8. Prijedlog Programa vršenja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje;
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Kostajnica;
10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade za 2015. godinu;
11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje jednokratne rente na području opštine Kostajnica;
12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju potencijalnog klizišta;
13.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora NBNevenka Stanisavljević“ Kostajnica zbog isteka mandata i Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora NBNevenka Stanisavljević“ Kostajnica;
     b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora NB „Nevenka Stanisavljević“ Kostajnica i Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora NB „Nevenka Stanisavljević“ Kostajnica;
14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad Kostajnica“ i Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad Kostajnica“;
15. Prijedog Odluke  o otpisu potraživanja između opštine Kostajnica i KP „Komunalnog“ ad Kostajnica;
16.Prijedlog Rebalansa 2 Budžeta opštine Kostajnica za 2014. godinu i prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 2014. godinu;
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama regulacionog plana dio „Bloka 2“ broj:01-013-239/13 od 10.05.2013. godine;
18.Ostala pitanja;
19 .Aktuelni čas.

Odbornici Skupštine opštine Kostajnica na sjednici koja je odražana u petak usvojili su budžet opštine Kostajnica za 2015. godinu u iznosu od 2.355.000,00 KM, što je za 55.000,00 KM više u odnosu na budžet za 2014. godinu. Poreski prihodi su planirani u iznosu od 1.551.000,00 KM i za 3% su manji u odnosu na 2014. godinu dok su neporeski prihodi planirani u iznosu od 508.000,00 KM i za 6% su manji u odnosu na 2014. godinu.
Odbornici su usvojili i drugi rebalans budžeta za 2014. godinu u iznosu od 2.556.000,00 KM što je za 106.000 više u odnosu rebalans jedan ili 266.000 KM više u odnosu na usvojeni budžet za 2014. Godinu.
Na 18. redovnoj sjednici odbornici su razmatrali i polugodišnje izvještaje o materijalno-finansijskom poslovanju korisnika budžeta te informaciju o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci 2014. godine.
Skupština opštine je usvojila i Odluku o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kostajnica za 2015. godinu kojom je predviđeno da stopa ostaje na istom nivou tj. 0,10%.
Odbornici su razmatrali i informaciju o realizaciji projekta postavljanja vanjske rasvjete u LED tehnologiji na području opštine te su usvojili i zaključak kojim se prihvata pismo namjere kompanije „HeSa light“ iz Danske za realizaciju ovog projekta.
Skupština opštine je na ovoj sjednici razmatrala i više inforamcija i to: Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija i stanja socijalne zaštite, Informaciju o stanju u oblasti školstva i kulture, Informaciju o stanju bezbjednosti i kriminaliteta na području opštine, Informaciju o zapošljavanju na području opštine i informaciju o stanju u oblasti zdravstva.     

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za petak 05. decembra 2014. godine sa početkom u 10.00 časova 18. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 17. redovne sjednice SO-e;
2. Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija i informacija o stanju socijalne zaštite;
3. Informacija  o stanju u oblasti školstva i kulture;
4. Informacija o stanju bezbjednosti i kriminaliteta na području Opštine, sa posebnim osvrtom na borbu protiv narkomanije i alkoholizma;
5. Informacija o zapošljavanju na području Opštine;
6. Informacija o stanju u oblasti zdravstva;
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Kostajnica za 2015. godinu;
8. Informacija o realizaciji projekta postavljanja vanjske rasvjete u LED tehnologiji na području opštine Kostajnica i prijedlog Zaključka;
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju mrtvozornika;
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Kostajnica zbog podnošenja ostavke i Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Kostajnica;
11. Polugodišnji izvještaj o finansijsko - materijalnom poslovanju korisnika Budžeta;
12. Informacija  o izvršenju budžeta  opštine Kostajnica za 9 mjeseci u 2014.god.;
13. Nacrt Rebalansa 2  Budžeta opštine Kostajnica za 2014. godinu;
14. Prijedlog Budžeta opštine Kostajnica za 2015. godinu i prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za 2015. godinu;
15. Ostala pitanja;
16. Aktuelni čas.

Odbornici Skupštine opštine Kostajnica na 15. redovnoj sjednici donijeli su Odluku kojom se odriču jedne mjesečne naknade u korist porodica sa područja opštine Kostajnica čije su kuće bile poplavljene.
Za ovu namjenu biće prikupljeno 6.000,00 KM.
Odluku je donijelo 16 odbornika i pozicije i opozicije dok jedan odbornik nije prisustvovao sjednici.