Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Povodom islamskog praznika Kurban Bajrama čestitku Medžlisu islamske zajednice u Kostajnici, imamu kostajničkom Harisu efendiji Ahmiću i svim građanima opštine Kostajnica islamske vjeroispovjesti uputili su predsjednik skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, potpredsjednik Vahidin Budimlić i sekretar skupštine Svjetlana Bajalica sa željom da ovaj praznik proslave u miru, sreći i blagostanju a da radost Bajrama podijelite sa porodicom, prijateljima i komšijama.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, zakazao je za petak 20.09.2013. sa početkom u 10.00 časova devetu (9) redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
Skraćeni zapisnik sa 8. redovne sjednice SO-e;
2. Informacija o stanju u oblasti kulture;
3. Informacija o stanju bezbjednosti i kriminaliteta na području Opštine, sa posebnim osvrtom na borbu protiv narkomanije i alkoholizma;
4. Informacija o zapošljavanju na području Opštine;
5. Informacija iz oblasti socijalno-ugroženih kategorija;
6. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti- poslovnog objekta  putem licitacije;
7. Prijedlog Odluke o visini participacije roditelja za cjelodnevni boravak djeteta u Javnoj predškolskoj ustanovi Klub za djecu „Kestenko“;
8. Prijedlog Odluke kojom se Javnoj zdravstvenoj ustanovi  Dom zdravlja Kostajnica daje saglasnost za prodaju sredstava putem javne licitacije;
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Kostajnica za prvo polugodište 2013. godine;
10. Polugodišnji izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju korisnika budžeta;
11.Ostala pitanja;
12.  Aktuelni čas.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić zakazao je za petak 21.06.2013. godine sa početkom u 10.00 časova 7. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Prijedlog Rješenja o formiranju Popisne komisije opštine Kostajnica za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH,

2. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni  Rješenja o imenovanju Komisije za budžet i finansije,

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaduženju opštine Kostajnica po osnovu Emisija hartija od vrijednosti,

4. Prijedlog Odluke o pristupanju opštine Kostajnica projektu izgradnje regionalne deponije Kurevo u Prijedoru,

5. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije,

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava ostvarenih od posebnih vodnih naknada na području opštine Kostajnica za 2013. godinu,

7. Ostala pitanja,

8. Aktuelni čas.

CEKIC_ZELJKO

Predsjednik skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, zakazao je za petak 14.06.2013. godine sa početkom u 10.00 časova, šestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED:


1.  Skraćeni zapisnik sa 5. redovne sjednicu,

2.  Informacija o gazdovanju lovištima i ribarskim resursima na području opštine Kostajnica,

3.  Informacija o zaštiti čovjekove okoline,

4.  Informacija o zasijanim površinama u proljetnoj sjetvi,

5.  Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju v.d. direktora JZU „Dom zdravlja Kostajnica“ i  prijedlog Rješenja o imenovanju v.d.  JZU „Dom zdravlja Kostajnica“,

6.  a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora JP „Centar STIK“ d.o.o , prijedlog Odluke o imenovanju Komsije za izbor  članova Nadzornog odbora JP „Centar STIK“ d.o.o i prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Centra STIK“ d.o.o,

b ) Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora JP „Banijapromet“ , prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova Nadzornog odbora JP „Banijapromet“,

c)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora KP „Komunalno“ a.d. , prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova Nadzornog odbora KP „Komunalno“ a.d,

d)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova upravnog odbora JZU „Dom zdravlja Kostajnica“ , prijedlog Odluke o imenovanju Komsije za izbor  članova upravnog odbora JZU „Dom zdravlja Kostajnica“,

e)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje upravnog odbora JU Centar za socijalni rad, prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad,

f)  Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova upravnog odbora Turističke organizacije opštine Kostajnica , prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova upravnog odbora  Turističke organizacije opštine Kostajnica,

g) Prijedlog Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova upravnog odbora JPU „Dječiji klub Kestenko“ , prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor  članova upravnog odbora  JPU „Dječiji klub Kestenko“,

7.  Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za izradu izmjena i dopuna regulacionog plana „Blok 2“,

8.  Prijedlog o usvajanju izmjena i dopuna Regulacinog plana „Blok 1“ i dio „Blok 2“ u Kostajnici,

9.  Razmatranje Informacije o stanju Srpsko-Pravoslavnog groblja „Čekinovac“ Kostajnica i Informacije o izgradnji i funkcionisanju Srpsko-Pravoslavnog groblja „Čekinovac“  na osnovu Odluke SO-e Kostajnica od 30.03.2010. godine,

10.  Informacija o elektro-snabdijevanju opštine Kostajnica električnom energijom,

11. Završni račun Budžet Opštine za 2012. godinu,

12.  Godišnji izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju korisnika budžeta za 2012. godinu,

13.  Informacija o tromjesečnom izvršenju budžeta u 2013. Godini,

14.  Informacija o popisu stanovništva u BiH,

15.  Ostala pitanju,

16.  Aktuelni čas.

CEKIC_ZELJKOPredsjednik Skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić, zakazao je za petak 10. maja, sa početkom u 10.00 časova, 5. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D


1. Skraćeni zapisnik sa 4. redovne sjednice SO-e,

2. Informacija o aktuelnoj situaciji Javne zdravstvene ustanove "Dom zdravlja Kostajnica",

3. Izvještaj Etičkog odbora i prijedlog Zaključaka Etičkog odbora;

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava od naknada za razvoj nerazvijenih dijelova opštine ostvarnih prodajom šumskih drvnih sortimenata na području opštine Kostajnica za 2013. godinu;