Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

IMG_1098_s

Odbornici Skupštine opštine Kostajnica na četvrtoj redovnoj sjednici usvojili su Odluku o osnivanju javne predškolske ustanove - Dječiji klub "Kestenko" Kostajnica kojom se aktivira rad nekadašnjeg dječijeg vrtića. Početak rada ove predškolske ustanove se očekuje nakon završetka aktivnosti na registraciji u sudu i dobijanja saglasnosti od Ministarstva prosvjete čija će komisija provjeriti da li objekat ove predškolske ustanove ispunjava zakonom propisane uslove. Odbornici su imenovali i privremeni nadzorni odbor, a za vršioca dužnosti direktora je imenovan Saša Grublješić.
Skupština je većinom glasova prihvatila i Program rada načelnika opštine za 2013. godinu kojim su definisani osnovnici pravci rada načelnika i administrativne službe u 2013. godini. Odbornici su između ostalog usvojili i izmjene i dopune Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području opštine kojom se radno vrijeme ugostiteljskih objekata u dane vikenda (petak i subota) u zimskom periodu produžava do 02.00 časa.
U cilju unapređenja privođenja trajnoj namjeni i stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta skupština je usvojila i Odluku o uspostavljanju Poslovne zone "1" i Poslovno-industrijske zone "Tavija". Odbornici su na četvrtoj sjednici usvojili i Plan upravljanja otpadom, Odluku o načinu privremenog korištenja i funkcionisanja javne površine i plan razmještaja privremenih objekata na lokaciji zelene pijace, Odluku o građevinskom zemljištu i Odluku o upravljanju, postupku i uslovima izdavanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija u svojini opštine kojom je cijena kvadratnog metra poslovnog prostora 8 KM.

 Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica i stručna služba Skupštine opštine najoštrije osuđuju napad odbornika Ismeta Bosnića na potpredsjednika Skupštine opštine Vahidina Budimlića koji se desio na održavanju 4. redovne sjednice Skupštine opštine dana 15.03.2013. godine.

Posebno apostrofiramo da se radi o odborniku Skupštine koji je izabran od strane građana opštine i koji bi svojim savjesnim i odgovornim ponašanjem trebao da bude primijer za druge, a ne da nekontrolisanim radnjama i ponašanjem remeti rad sjednice i verbalno napada potpredsjednika SO-e, što je ujedno i napad na kompletnu skupštinu opštine kao najviše zakonodavno tijelo opštine. Ova aktivnost, nažalost, predstavlja smišljenu aktivnost usmjerenu na urušavanje institucija Opštine i kao takvu ćemo svim demokratskim sredstvima spriječiti.

Smatramo da svaki vid privatnih ili nekih drugih neslaganja između odbornika ne smije biti uzrok neprimjerenih reakcija odbornika u skupštini, te ćemo ubuduće preduzeti sve potrebne mjere koje bi to spriječile. Ovakav napad odbornika Bosnića posebno nije dopušten, znajući da je isti u predhodna dva mandata obavljao funkciju potpredsjednika skupštine.

Povodom napada odbornika Ismeta Bosnića na potpredsjednika Skupštine, oglasiće se i Etički odbor koji će predložiti adekvatne mjere kako se ovakvo ponašanje  više ne bi ponovilo.

skupstina1_s1

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Željko Čekić zakazao je za  petak 15.03.2013. godine sa početkom u 10.00 časova 4. Redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći

dnevni red:

 

 

 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja mandatsko-imunitetske komisije, verifikacija mandata odbornika Jasne Borojević i polaganje svečane zakletve;
 2. Skraćeni zapisnik sa 2. redovne sjednice i skraćeni zapisnik sa 3. redovne sjednice SO-e;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga:

- Odluka o osnivanju Javne predškolske ustanove – Dječiji klub „Kestenko“ Kostajnica,

- Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne predškolske ustanove – Dječiji klub „Kestenko“ Kostajnica,

- Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora  Javne predškolske ustanove – Dječiji klub „Kestenko“ Kostajnica,

 1. Prijedlog Programa rada Načelnika opštine za 2013. godinu;
 2. Informacija o radu Srednjoškolskog centra Kostajnica za 2012. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju jedinstvene liste stručnjaka za članove izbornih komisija u postupku popune upražnjenih radnih mjsta u ADS-u;
 4. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za jednakost i ravnopravnost polova;
 5. Prijedlog Odluke Plana upravljanja otpadom;
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području opštine Kostajnica;
 7. Prijedlog Odluke o uspostavljanju Poslovne zone „Blok 1“;
 8. Prijedlog Odluke o uspostavljanju poslovno-industrijske zone „Tavija“ Kostajnica;
 9. Prijedlog Odluke  o načinu privremenog korištenja i funkcionisanja javne površine i planu razmještaja privremenih objekata na lokaciji „Zelena pijaca“;
 10. Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu;
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga:
 1. a) Odluke o upravljanju, postupku i uslovima izdavanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija u svojini opštine Kostajnica;
 1. b) Odluke o visini naknade za izdavanje u zakup poslovnih zgrda i poslovnih prostorija u svojini opštine Kostajnica;
 1. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje nacrt izmjena dijela Regulacionog plana „Blok 1“ i dio „Bloka 2“,
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju bazne cijene za obračun troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta na području opštine Kostajnica;
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovcice za izračunavanje visine jedokratne rente od prosječne konačne građevinske cijene stambenih objekata za 2013. Godinu;
 4. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja objekata privremenog karaktera;
 5. Informacija o rezultatima analize kreditne zaduženosti opštine za period 2004 – 2012 godine i utroška sredstava;
 6. Informacija o rezultatima analize stanja u KUD-u „Potkozarje“;
 7. Ostala pitanja;
 8. Aktuelni čas.

skupstina1_s

Skupština opštine Kostajnica na trećoj redovnoj sjednici održanoj u petak 15.02.2013. godine zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju većinom glasova razrješila je direktora Doma zdravlja Kostajnica Milana Blanušu. Odbornici su nakon razrješenja za novog v.d. direktora Doma zdravlja Kostajnica, većinom glasova izabrali Ljubišu Lukića.

Skupština opštine je imenovala i novi Savjet za bezbjednost u sastavu: Goran Rabat, Vladimir Ručnov, Vahidin Budimlić, Boško Bijelić, Milanko Dejanović, Snježana Borojević, Slavko Avramović, Rajko Pašić, Branislav Adamović. Zadatak imenovanog savjeta je da na svojim redovnim i vanrednom sjednicama razmatra bezbjedonosna pitanja koja su od interesa za opštinu sa posebnim osvrtom na borbu protiv kriminaliteta, narkomanije i alkoholizma.

Predsjednik skupštine opštine Kostajnica Željko Čekić sazvao je za petak 08.02.2013. godine 3. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Kostajnica“,

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Kostajnica“,

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za bezbjednost opštine Kostajnica,

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stimulisanju nataliteta,

5. Ostala pitanja,

6. Aktuelni čas.