Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Održan sastanak savjetodavnog odbora projekta prekogranične saradnje "Una - jedinstveni resurs"

U okviru implementacije projekta prekogranične saradnje „Una jedinstveni resurs održivog razvoja“ koji je zajednički projekat opština Kozarska Dubica, Kostajnica, grada Hrvatska Kostajnica i Hrvatska Dubica odobren od strane IPA fondova, u Kostajnici je održan sastanak članova Savjetodavnog odbora i Tima za implementaciju projekta.

Na sastanku su prezentovane do sada preduzete aktivnosti kao i one koje su preostale da se urade do kraja projekta.

Tim za implementaciju projekta i Savjetodavni odbor su zadovoljni realizacijom projekta i očekuje se da će projekat biti okončan na zadovoljstvo svih koji su učestvovali u realizaciji projekta, uključujući Evropsku uniju kao finansijera, opštine kao implementatore projekta i građane kao korisnike.

Do sada na obje strane Une su izgrađene dvije ribarske kuće, prilazni putevi, pješački most preko rijeke Strigove u Kostajnici i ribarske staze.

Osim građevinskih radova u prethodnom periodu formiran je Savjetodavni odobr za realizaciju projekta, izrađena veb stranica projekta, izabrani izvođači obuke za lokalne turističke vodiče i obuke za seoska domaćinstva, čija je obuka u toku. Zajedno sa partnerima iz Republike Hrvatske izabrana je dizajnerska kuća koja će izraditi promotivni materijal, a kad vremenski uslovi dozvole započeće se sa označavanjem ribarskih staza.

Cilj realizacije projekta je da se donji tok rijeke Une nađe u turističkoj ponudi BiH i Hrvatske i  bude prepoznatljiva turistička destinacija, ekološki zaštićena i sa interesantnom ponudom za ribolovni i etno turizam.