Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Posjeta voćarima na području opštine Kostajnica

Opštinu Kostajnicu jučer su posjetili predstavnici Poljoprivrednog  instituta iz Banja Luke sa kojima opština Kostajnica ima uspješnu saradnju u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području opštine.

Jučerašnja posjeta ja bila tematski rezervisana za oblast voćarske proizvodnje a sve u cilju unapređenja i primjene savremenih agrotehničkih mjera u voćarstvu na području opštine Kostajnice.

Predstavnik Poljoprivrednog instituta iz Banja Luke, Milutin Misimović zajedno sa agronomima iz administrativne službe opštine Kostajnica obišao je šest voćnjaka na području opštine. Tom prilikom vlasnicima voćnjaka je pokazano kako i na koji način da izvrše rezidbu voća, te im je ukazano koliko je rezidba značajna za konstantne i kvalitetne prinose.

Voćarima je takođe objašnjeno kako i sa kojim sredstvima da izvrše prvo proljećno prskanje i sa kojim đubrivima i  količinama da izvrše đubrenje voćnjaka,  kako bi se voćke kvalitetno i na pravi način ušle u početak nove vegetacione godine.

Predstavnik  Poljoprivrednog instituta nakon obilaska voćnjaka je izjavio kako je vidljiv  ogroman napredak u razvoju i primjenjivanju savremenih agrotehničkih mjera u voćarstvu na području opštine Kostajnica, što će u budućnosti dati dobre rezultate kako u  količinama i u kvalitetu prinosa.