Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

35. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Petar Borojević zakazao je za petak 30.03.2012. godine 35. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Sjednica će se održati u skupštinskoj maloj sali sa početkom u 10.00 časova.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Skraćeni zapisnik sa 34. Redovne sjednice SO-e Kostajnica;
 2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
 3. Aktivnosti povodom obilježavanja „Dana opštine“ Kostajnica;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava od naknade za razvoj nerazvijenih dijelova opštine ostvarenih prodajom šumskih drvnih sortimenata na području optšine Kostajnica za 2012. Godinu;
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava  ostvarenih od naknada po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina  na području opštine Kostajnica za 2012. Godinu;
 6. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada SO-e Kostajnica za 2011. godinu;
 7. Godišnji izvještaj o radu stalnih radnih tijela za 2011. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju sječi i izdavanju lokacijskih uslova za sječu stabala;
 9. Prijedlog Odluke o visini naknade za izdavanje u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija u svojini opštine Kostajnica;
 10. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja, broj: 06/2-475-13/87 od 27.05.1988 godine;
 11. Prijedlog Odluke o dodatnim vidovima socijalne zaštite za 2012. godinu;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za utvrđivanje finansijskog poslovanja u KP „Komunalno“ a.d Kostajnica;
 13. Ostala pitanja;