35. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Štampa

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Petar Borojević zakazao je za petak 30.03.2012. godine 35. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Sjednica će se održati u skupštinskoj maloj sali sa početkom u 10.00 časova.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Skraćeni zapisnik sa 34. Redovne sjednice SO-e Kostajnica;
 2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
 3. Aktivnosti povodom obilježavanja „Dana opštine“ Kostajnica;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava od naknade za razvoj nerazvijenih dijelova opštine ostvarenih prodajom šumskih drvnih sortimenata na području optšine Kostajnica za 2012. Godinu;
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava  ostvarenih od naknada po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina  na području opštine Kostajnica za 2012. Godinu;
 6. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada SO-e Kostajnica za 2011. godinu;
 7. Godišnji izvještaj o radu stalnih radnih tijela za 2011. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju sječi i izdavanju lokacijskih uslova za sječu stabala;
 9. Prijedlog Odluke o visini naknade za izdavanje u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija u svojini opštine Kostajnica;
 10. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja, broj: 06/2-475-13/87 od 27.05.1988 godine;
 11. Prijedlog Odluke o dodatnim vidovima socijalne zaštite za 2012. godinu;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za utvrđivanje finansijskog poslovanja u KP „Komunalno“ a.d Kostajnica;
 13. Ostala pitanja;