36. redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Štampa

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Petar Borojević zakazao je za petak 27.04.2012. godine sa početkom u 10.00 časova 36. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica.

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Skraćeni zapisnik za 35. redovne sjednice SO-e,
 2. Informacija o gazdovanju lovištima i ribarskim resursima na području opštine Kostajnica;
 3. Informacija o zaštiti čovjekove okoline;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta opštine Kostajnica;
 5. Informacija o informisanju građana;
 6. Godišnji Izvještaj o radu preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica i godišnji Izvještaj o radu Upravnih i Nadzornih odbora preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica;
 7. Izvještaj Komisije za kontrolu poslovanja u preduzećima i ustanovama kojih je osnivač opština Kostajnica – Izvještaj o poslovanju KP „Komunalno“ Kostajnica a.d.;
 8. Godišnji izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju korisnika budžeta za 2011 godinu;
 9. Završni račun Budžeta opštine za 2011. Godinu;
 10. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije;
 11. Prijedlgo Odluke o prihvatanju obaveza iskorišćenja bespovratnih sredstava iz budžeta RS;
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju komunalne naknade za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke potrošnje u opštini Kostajnica;
 13. Ostala pitanja
 14. Aktuelni čas