Neradni dani

Štampa

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske i zaključkom Vlade Republike Srpske Administrativna služba opštine Kostajnica povodom 01. maja Međunarodnog praznika rada neće raditi u ponedjeljak 30. aprila, utorak 01. maja i srijedu 02. maja.

U dane republičkih praznika 01. i 02. maja ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Načelnik opštine Kostajnica je na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske donio zaključak po kome radi zadovoljenja neophodnih potreba građana u utorak 01. maja dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica od 00.00 do 24.00 – dežurstvo,

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 13.00 časova,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00,

- Cvjećare i mesnice od 07.00 do 12.00 časova,

- Preduzeće koje obavlja komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ od 00.00 do 24.00. časa – dežurstvo.

U srijedu 02. maja radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica od 00.00 do 24.00 – dežurstvo,

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00,

- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova,

- Preduzeće koje obavlja komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ od 00.00 do 24.00. časa – dežurstvo.

Kontrolu  i nadzor rada vršiće Tržišna inspekcija i Komunalna policija.