Održana 36. sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Štampa
IMG_0062S

Odbornici Skupštine opštine Kostajnica su na svojoj 36. redovnoj sjednici koja je danas održana razmatrali 13 tačaka dnevnog rada, među kojima i  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta opštine Kostajnica i završni račun Budžeta opštine za 2011. godinu i više informacija. Sa dnevnog reda je skinut Izvještaj komisije za kontrolu poslovanja preduzeća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica – Izvještaj o poslovanju KP „Komunalno“ Kostajnica, zbog toga što Komisija nije na vrijeme dostavila svoj izvještaj. Posebna sjednica Skupštine opštine na kojoj će se razmatrati izvještaj komisije i izvještaj o radu KP „Komunalno“ održaće se 8. maja.

Odbornici su većinom glasova usvojili završni račun Budžeta opštine za 2011. godinu, Odluku o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije. Također je usvojena i Odluka o prihvatanju obaveza iskorištenja bespovratnih sredstava iz Budžeta Republike Srpske u iznosu od 734.079 Eura koja su predviđena za finansiranje tekućeg projekta obnove gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema, i to radovi na izvorištu Mraovo polje, izgradnja vodovoda u ruralnom dijelu opštine, izgradnja kolektora kanalizacije u Poslovnoj zoni „Una“, izgradnja kolektora kanalizacije u Taviji i regulacija korita u potoku Tavija kroz Kostajnicu.  Usvojena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju komunalnih naknada za finansiranje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u opštini Kostajnica.

Odbornici su usvojili godišnje izvještaje o radu preduezća i ustanova kojih je osnivač opština Kostajnica i godišnji izvještaj o radu Upravnih i Nadzornih odbora preduzeća i ustanova kojima je osnivač opština Kostajnica i godišnji izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju korisnika budžeta za 2011. godinu.

Odbornici Skupštine opštine Kostajnica nisu usvojili Odluku o izmjeni i dopuni Statuta opštine Kostajnica kojom je predviđeno usklađivanje Statuta opštine sa Izbornim zakonom Republike Srpske. Ovim izmjenama je predviđeno smanjenje broja odbornika u Skupštini opštine sa 17 na 15 kako jer je Izborni zakon Republike Srpske predvidio da u Skupština opština koje imaju do 5000 birača bude 15 odbornika. Za  odluku je bila potrebana dvotrećinska većina glasova  a podržalo ju je  11 odbornika dok je  5  bilo uzdržano.