Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Javni konkurs za prijem radnika

Direktor JP „Centar za sport, turizam, informisanje, kulturu i obrazovanje“ doo Kostajnica raspisao je Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JP „Centar za sport, turizam, informisanje, kulturu i obrazovanje“ doo Kostajnica i to:

- Rukovodilac organizacione jedinice - turizam .................... 1 izvršilac,

Kandidat treba da ispunjava opšte  uslove predviđene zakonom i posebne:

- VSS – turističkog ili društvenog smjera,

- 1 godina radnog iskustva,

- Aktivno poznavanje rada na računaru.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima informisanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JP „Centar za sport, turizam, informisanje, kulturu i obrazovanje“ doo Kostajnica, sa naznakom Komisija za prijem radnika.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, oglasnoj tabli opštine Kostajnica na talasima Radija Kostajnica - JP „ Centar za sport, turizam, informisanje, kulturu, i obrazovanje“ d.o.o. Kostajnica.

Javni konkurs - preuzmi