Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Konkurs za sufinansiranje omladinskih projekata

Ministarstvo porodice, omladine i sporta  je 1. juna 2012. godine raspisalo Konkurs za sufinansiranje omladinskih projekata u okviru sljedećih tematskih oblasti:

1. motivisanje mladih, stvaranje uslova i aktivnosti za aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena mladih,
2. aktivnosti usmjerene na poboljšanje položaja mladih u ruralnim sredinama i
3. međunarodna saradnja i mobilnost mladih.

Za razliku od prethodnih konkursa, na ovaj konkurs se mogu prijaviti omladinske organizacije, organizacije za mlade i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova iz onih jedinica lokalne uprave i samouprave u kojima ne postoji omladinska organizacija ili organizacija za mlade koja je upisana u Omladinski registar Ministarstva.  

Kompletnu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 21. juna 2012. godine.

Obrasci za prijavu i smjernice za podnošenje projektnih prijedloga se mogu preuzeti na web stranici Vlade Republike Srpske (www.vladars.net - ministarstva - Ministarstvo porodice, omladine i sporta - Konkurs za sufinansiranje omladinskih projekata).

 

Konkurs - preuzmi