Javni poziv - Urbanistički plan opštine Kostajnica

Štampa

Odsjek za urbanizam i stambeno komunalne poslove Administrativne službe opštine Kostajnica koji je nosilac pripreme Urbanističkog plana opštine Kostajnica objavljuje Javni poziv kojim se pozivaju sva zainteresovana lica, kao što su: vlasnici nekretnina, korisnici prostora i učesnici u njegovoj izgradnji i uređivanju, organi uprave nadležni za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, saobraćaj, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu životne sredine, te zaštitu kulturno-istorijskih i prirodnih dobara, organi unutrašnjih poslova i Privredne komore Republike Srpske da dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu koji se nalaze na teritoriji obuhvata Urbanističkog plana Kostajnice. Prostor koji će se obuhvatiti Urbanističkim planom prikazan je na karti koja je sastavni dio ovog obavještenja, a može se preuzeti na www.opstina-kostajnica.com ili izvršiti uvid na oglasnoj tabli opštine Kostajnica i u prostorijama Odsjeka za urbanizam i stambeno-komunalne poslove.

Prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti u periodu od 15.06 do 30.06.2012. godine u pismenom obliku ili usmeno na zapisnik u šalter sali opštine Kostajnica.

 

Prednacrt_urbanistickog_plana-Model_small(4,33 Mb)