Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Podjela regresiranog goriva za jesenju sjetvu

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Kostajnica, da je počelo izdavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo za jesenje radove u poljoprivredi u 2013. godini.
Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje dizel goriva za izvođenje jesenjih radova u poljoprivredi u 2013. godini ostvarilo je 310 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,sa područja opštine Kostajnica.
Poljoprivredna gazdinstva imaju pravo na:
- do 50 litara goriva po hektaru- za ratarske i povrtarske kulture, i
- do 35 litara po hektaru – za voćnjake i vinograde.
Poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo kupuju po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za iznos regresa od 0,60 KM/litru.
Poljoprivredni proizvođači regresirano dizel gorivo mogu kupiti na  pumpama:„Nestro Petrol“  i Gagi Trans u Kostajnici.
Poljoprivredni proizvođači preuzimaju zahtjeve za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo u opštini Kostajnica, Odsjeku za poljoprivredu, kancelarija preko puta opštine. Pri preuzimanju zahjteva za ostvarivanje prava na regres za dizel gorivo poljoprivredni proizvođači obavezni su da prilože neovjerenu kopiju lične karte odnosno kopiju JIB-a za pravna lica.
Izdavanje zahtjeva traje do 15.11.2013. godine