Usvojen budžet za 2014. godinu

Štampa
Skupština opštine Kostajnica je na sjednici održanoj u petak 20.12.2013. godine usvojila budžet opštine Kostajnica  za 2014. godinu u iznosu od 2.300.000 KM i koji je za 400.000 KM manji od usvojenog rebalansa budžeta za 2013. godinu. Od ovog iznosa 1.590.000 KM su poreski prihodi a 543.000 KM neporeski prihodi. Skupština je takođe usvojila i rebalas budžeta za 2013. godinu kojom je budžet povećan sa 2.3 miliona na 2.7 miliona KM.
Odbornici su usvojili i Odluku o utvrđivanju stope poreza na nepokretnosti kojom je predviđeno da ova stopa i u 2014. godini iznosi 0,10%. prilikom rasprave naglašeno je da su smanjenjem poreske stope sa 0,25% na 0,10% povećana naplata.
Odbornici su usvojili i Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja opštine Kostajnica u 2013. godini, u kome je navedeno da je u 2013. godini realizovano projekta iz Plana implementacije za 2013. godinu u iznosu od 1.630.000 KM.
Na sjednici je usvojena i Odluka o davanju u otkup 13 stambenih jedinica za porodicama poginulih i ratnih vojnih invalida kojim je ovim porodicama omogućena privatizacija stanova, a takođe je usvojena i Odluka o prodaji poslovnog prostora putem licitacije.