Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Na području opštine Kostajnica nastavljen privredni rast

Po podacima o privrednim kretanjima za 2013. godinu koje je objavila Privredna komora Republike Srpske, privredni subjekti sa područja opštine Kostajnica su nastavili sa pozitivnim privrednim kretanjima.  Izvoz privrednih subjekata sa područja opštine Kostajnica u 2013. godine nastavio je sa rastom te je u odnosu na  2012. godinu porastao za 33% sa 16,3 miliona KM na 21,7 miliona KM. Dok je uvoz porastao sa osam miliona konvertibilnih maraka na 12,2 mil. KM.
Takođe ukupan obim robne razmjene je porastao za 38% sa 24,6 mil. na 33,9 mil. KM. a učešće izvoza privrednika iz opštine Kostajnica u ukupnom izvozu Republike Srpske je 0,8%.