Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Oglas - javne površine

 

Obavještavaju se svi korisnici javne površine za komercijalne svrhe  da je Odjeljenje za opštu upravu Opštine Kostajnica raspisalo javni oglas za korišćenje javne površine za postavljanje privremenih objekata – ljetnih bašti, vitrina i sličnih objekata.
Pravo prijavljivanja imaju pravna i fizička lica koja se bave odgovarajućom djelatnošću i koji imaju uslove da koriste slobodne površine.
Uz zahtjev treba dostaviti: Fotokopiju odobrenja za rad; Idejno rješenje (skicu) objekta, odnosno plan korištenja javne površine sa potrebnom kvadraturom i obaveznom širinom za nesmetan prolaz pješaka (ko podnosi prvi put); vrstu predviđene zaštitne ograde sa opisom i dimenzijama (ko podnosi prvi put); za izložene reklame, vitrine, stalaže i drugo, skice i dimenzije, vrstu izložene robe i način izlaganja; i potvrdu o uplaćenoj naknadi za prošlu godinu.
Zahtjev se podnosi Odjeljenju za opštu upravu, Odsjek za prostorno uređenje, građenje i stambeno komunalne poslove opštine Kostajnica.
Prednost imaju kandidati koji su predmetne lokacije koristili u 2013. godini i (u skladu sa odobrenim uslovima i uredno plaćali utvrđenu naknadu); koji ispunjavaju ostale kriterije Odluke.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine.
Za obrazce i dodatne informacije zainteresovana lica se mogu obratiti u opštinsku upravu Kostajnica, Odsjek za prostorno uređenje, građenje i stambeno komunalne poslove na broj telefona 052-663-113/139, kontkat osoba Mirsad Kovačević.