Oglas - javne površine

Štampa

 

Obavještavaju se svi korisnici javne površine za komercijalne svrhe  da je Odjeljenje za opštu upravu Opštine Kostajnica raspisalo javni oglas za korišćenje javne površine za postavljanje privremenih objekata – ljetnih bašti, vitrina i sličnih objekata.
Pravo prijavljivanja imaju pravna i fizička lica koja se bave odgovarajućom djelatnošću i koji imaju uslove da koriste slobodne površine.
Uz zahtjev treba dostaviti: Fotokopiju odobrenja za rad; Idejno rješenje (skicu) objekta, odnosno plan korištenja javne površine sa potrebnom kvadraturom i obaveznom širinom za nesmetan prolaz pješaka (ko podnosi prvi put); vrstu predviđene zaštitne ograde sa opisom i dimenzijama (ko podnosi prvi put); za izložene reklame, vitrine, stalaže i drugo, skice i dimenzije, vrstu izložene robe i način izlaganja; i potvrdu o uplaćenoj naknadi za prošlu godinu.
Zahtjev se podnosi Odjeljenju za opštu upravu, Odsjek za prostorno uređenje, građenje i stambeno komunalne poslove opštine Kostajnica.
Prednost imaju kandidati koji su predmetne lokacije koristili u 2013. godini i (u skladu sa odobrenim uslovima i uredno plaćali utvrđenu naknadu); koji ispunjavaju ostale kriterije Odluke.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine.
Za obrazce i dodatne informacije zainteresovana lica se mogu obratiti u opštinsku upravu Kostajnica, Odsjek za prostorno uređenje, građenje i stambeno komunalne poslove na broj telefona 052-663-113/139, kontkat osoba Mirsad Kovačević.