Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Radno vrijeme za prvomajske praznike

Načelnik opštine Kostajnica je povodom 01 maja Međunarodnog praznika rada i 09. Maja Dana pobjede na fašizmom a u skladu sa članom 2. i 3. Zakona o praznicima Republike Srpske donio zaključak po kome u dane praznika mogu raditi:
01. Maja rada radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:
- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica u vremenu od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo
- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 13.00 časova – dežurstvo
- Cvjećare i mesnice do 12.00 časova,
- Preduzeća i preduzetnici koja obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00
- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.
02. Maja radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:
- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,
- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova,
- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,
- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova,
- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost „Komunalno“ KP Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.
Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću zbog kontinuiteta proizvodnog procesa mogu da rade od 06.00 do 22.00 časa
09. Maja – Dan pobjede na fašizmom radi zadovoljenja neophodnih potreba dužni su da rade:
- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,
- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova - dežurstvo
- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,
- Preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova,
- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost „Komunalno“ KP Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.
Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću zbog kontinuiteta proizvodnog procesa mogu da rade od 06.00 do 22.00 časa
Zaključak se donosi na zahtjev preduzetnika koji su izrazili potrebu za radom 02. i 09. Maja 2014. godine u cilju zadovoljenja neophodnih potreba građana.
Kontrolu i nadzor ovog zaključka vršiće Tržišni inspektor i komunalna policija.
Poslodavac je dužan radnicima koji će raditi u dane 02 i 09. Maja, omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.