Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

IMG_0864_s

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo danas se sastao sa  gdinom. Mihaelom Venburnom konsultantom i nezavisnim revizorom u Projektu upravljanja čvrstim otpadom, koji je finansiran od strane Švedske agencije za međunarodnu saradnju (SIDA).

Tema sastanka je bila provođenje projekta i dobijanje povratnih informacija o statusu projekta i aktivnostima koje su do sada preduzete.

Načelnik opštine je dao punu podršku projektu te istako da će u opštini Kostajnica imati ozbiljnog partnera. Opština Kostajnica je posebno zadovoljna jer je visina donacije kada je u pitanju naša opština ista kao i kod većih opština.

U okviru ovog projekta predviđena je nabavka vozila sa sakupljanje otpada kapaciteta 9 tona, čija je vrijednost 270.000 KM, te nabavka 1100  kanti za smeće i 18 velikih kontejnera. U narednom periodu opština Kostajnica će usvojiti akcinoni plan za implementaciju projekta u kojem je definisano proširenje prikupljanja otpada na područje cijele opštine te povećanje svijesti kod građana kada je u pitanju prikupljanje otpada.

sls_s

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo primio je juče u radnu posjetu šefa Projekta jačanja lokalne samouprave (SLS projekta) Edgara Šredera.

Šef SLS projekta je tom prilikom čestitao načelniku Bundali na izboru za načelnika opštine Kostajnica, prezentovao mu dosadašnje aktivnosti SLS projekta, te ga informisao o narednim aktivnostima projekta koji od 2013. godine prerasta u program čiji je cilj jačanje ekonomske konkurentnosti partnerskih opština.

Načelnik Bundalo je zahvalio na čestitkama i svim dosadašnjim aktivnostima koje je SLS projekat realizovao u Kostajnici. Bundalo je izjavio da će opština Kostajnica i dalje nastaviti uspješnu saradnju sa SLS projektom i Njemačkom oranizacijom za međunarodnu saradnju GIZ na obostrano zadovljstvo kako SLS projekta i GIZ-a tako i opštine Kostajnica.

zima_s

Načelnik opštine Kostajnica na osnovu Odluke o vršenju komunalnih djelatnosti povjerio je poslove zimske službe Komunalnom preduzeću „Komunalno“ AD Kostajnica.

Planom rada zimske službe za 2012/13. godinu  koja obuhvata period od 15. novembra 2012. godine do 15. marta 2013. godine,  predviđeno je održavanje i čišćenje ukupno 78 km lokalnih puteva i ulica od čega se 11,6 km odnosi na ulice prvog prioriteta, a 2,6 km ulice drugog prioriteta. Na lokalne puteve prvog prioriteta se odnosi  20 km, a 35 km na lokalne puteve drugog prioriteta.

Komunalno preduzeće je obavezno organizovati dežurnu službu od 00.00 do 24.00 kako bi se obezbjedila maksimalna prohodnost saobraćajnica, trotoara i javnih parkirališta u zimskom periodu.

Administrativna služba opštine Kostajnica u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske neće raditi u srijedu 21. Novembra zbog obilježavanja praznika – Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

U dane republičkog praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti, osim preduzeća i preduzetnika koji su na osnovu zaključka načelnika, a zbog zadovoljenja neophodnih potreba građana, obavezni da rade i to:

- Preduzetnici koji obavljaju trgovinsku i zanatsku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice u periodu od 07.00 do 12.00 časova,

- Preduzeća i preduzetnici koja obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00,

- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica u vremenu od 00.00 do 24.00 časadežurstvo,

- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 12.00 časova,

- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa – dežurstvo,

- Privredni subjekti i preduzeća koji se bave proizvodnom djelatnošću, u vremenu od 06.00 do 22.00 časova.