Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Odjeljenje za opštu upravu, Opštinske uprave Kostajnica obavještava sve zainteresovane građane da je otvoren Javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivnja ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske ustanove po Projektu banjske rehabilitacije.
Javni poziv je objavljen 14. maja 2014. godine  a rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana.
Pravo prijave imaju RVI od I-IV kategorije kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavk liječenja i oporavka, i članovi porodice poginulih kojima je banjska rehabilitacija nephodna kao nastavak liječnja i oporavka.
Uz pismeni zahtjev potrebno je priložiti slijedeća dokaze:
- Rješenje nadležanog organa o statusu i pripadajućim pravima RVI ili članova porodice poginulog borca, uz uslov da je aktivni korisnik,
- Rjšenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
- Izjava o zajedničkom domaćinstvu, samo za PPB ovjerena od nadležngo organa opštine,
- Nalaz i preporuku nadležne zdravstvene ustanvoe o neophodnosti banjske rehabilitacije.
Zahtjevi se podnose u Opštinskoj upravi opštine Kostajnica do 28. maja 2014. godine.

U okviru obilaska poplavljenih područja, opštinu Kostajnica danas je posjetio pomoćnik ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo RS Zoran Kovačević.
''Na području opštine Kostajnica situacija je zadovoljavajuća, rijeka Una je u koritu i nema ugroženosti ni ljudi ni materijalnih dobara'', rekao je Kovačević.
Prema njegovim riječima, u Kostajnici je u proteklom periodu poplavljeno oko 200 hektara zemljišta koje nije bilo pod poljoprivrednim usjevima, te nije pričinjena veća materijalna šteta.
''Što se tiče stanja vodoprivrednih objekata, ocijenjeno je da je stanje pod kontrolom i dogovoreno da se pažljivo prati razvoj situacije'', dodao je Kovačević.

Dva klizišta u Kostajnici nastala uslijed obilnih padavina ugrožavaju 10 stambenih objekata, rekao je za Radio Kostajnicu načelnik štaba službe civilne zaštite opštine Kostajnica Zoran Kos.
''Širina klizišta u Baljskoj ulici iznosi 80, a dužina 30 m. Klizište je zaustavljeno oko 4 m od kuće porodice Slijepčević i neposredno ugrožava četiri stambena objekta. 30-ak metara od ovog, juče je pokrenuto novo klizište u ulici Partizanski put gdje je potencijalno ugroženo 6 stambenih i jedan poslovni objekat.
Klizišta su obišli i načelnik područne uprave za zaštitu i spašavanje Mile Međed i viši stručni saradnik uprave Janko Kecman.
''O zatečenom stanju mi ćemo blagovremeno upoznati našu upravu, odnosno Vladu RS i kad se steknu uslovi započeti sanaciju klizišta'' – rekao je Međed.
On je pozvao građane da o problemima uzrokovanim padavinama informišu centar za obavještavanje na besplatni telefon 121.

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo potpisao je juče u Prijedoru  sa direktorom  preduzeća „Vode Srpske„ Draganom Anđelićem ugovor o  realizaciji  projekta regulacije vodotoka rijeke Tavije. Direktor  Javnog preduzeća „Vode Srpske“ Dragan  Anđelić  je istakao da je ovaj projekat, koji  će se  početi  realizovati  čim vremenske prilike dozvole, sastavni dio  programa  „Hitne mjere zaštite  od poplava“ , kojeg  je Vlada RS  usvojila 2010. godine.
„Predviđeni radovi nesmetano će se odvijati, jer je opština Kostajnica  riješila sva pitanja iz imovinsko-pravnih  odnosa i izdala građevinsku dozvole, što je velika pomoć sa njihove strane u realizaciji  projekta, kazao je Anđelić.
Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo  istako je da će regulacijom  potoka Tavija  u dužini od 652 metra, u šta će se utrošiti  532.000,00  KM a od poplava zaštiti  100 stambenih objekata  i više  poslovnih zgrada.