Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

U ponedjeljak 02. aprila povodom dana opštine će se održati svečnao otvaranje puta u selu Kalenderi, polaganje vijenaca na spomenik žrtvama NOR-a i odbrambeno-otadžbinskog rata i prijem kod načelnika opštine i predsjednika Skupštine opštine u skupštinskoj maloj sali. 

Svečanom otvaranju puta u selu Kalenderi i prijemu kod načelnika i predsjednika Skupštine opštine će prisustvovati i Abmasador Kraljevine Holandije u BiH Njegova ekselencija Sveder van Vorst tot Vorst, Boris Maslo direktor GAP projekta i Mario Vignjević predstavnik Švedske agencije za međunarodni razvoj. 

 

PROTOKOL OBILJEŽAVANJA DANA OPŠTINE KOSTAJNICA 

02. APRIL 2012. GODINE 

 

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Administrativne službe opštine Kostajnica obavještava vlasnike ugostiteljskih objekata na području opštine da od 01. aprila pa do 30. septembra nastupa ljetno radno vrijeme.

U ljetnom periodu u skladu sa Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području opštine Kostajnica, ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge ishrane i pića, osim disko barova, disko klubova, noćnih barova i ugostiteljskih objekata koji se nalaze u objektima kolektivnog stanovanja radno vrijeme se produžava za jedan čas i to se ne smatra posebnim (produženim) radnim vremenom.

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Administrativne službe opštine Kostajnica obavještava studente korisnike stipendije opštine Kostajnica u školskoj 2011/2012 da su doznačene stipendije za mjesec oktobar, novembar i decembar 2011. godine.

Stipendije se mogu podići od 28.03.2012.  na šalterima banaka gdje korisnici imaju otvorene tekuće račune.

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Petar Borojević zakazao je za petak 30.03.2012. godine 35. redovnu sjednicu Skupštine opštine Kostajnica. Sjednica će se održati u skupštinskoj maloj sali sa početkom u 10.00 časova.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Skraćeni zapisnik sa 34. Redovne sjednice SO-e Kostajnica;
 2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
 3. Aktivnosti povodom obilježavanja „Dana opštine“ Kostajnica;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava od naknade za razvoj nerazvijenih dijelova opštine ostvarenih prodajom šumskih drvnih sortimenata na području optšine Kostajnica za 2012. Godinu;
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava  ostvarenih od naknada po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina  na području opštine Kostajnica za 2012. Godinu;
 6. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada SO-e Kostajnica za 2011. godinu;
 7. Godišnji izvještaj o radu stalnih radnih tijela za 2011. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju sječi i izdavanju lokacijskih uslova za sječu stabala;
 9. Prijedlog Odluke o visini naknade za izdavanje u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija u svojini opštine Kostajnica;
 10. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja, broj: 06/2-475-13/87 od 27.05.1988 godine;
 11. Prijedlog Odluke o dodatnim vidovima socijalne zaštite za 2012. godinu;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za utvrđivanje finansijskog poslovanja u KP „Komunalno“ a.d Kostajnica;
 13. Ostala pitanja;

pozar U protekla 24 časa na području opštine Kostajnica izbilo je sedam požara velikih razmjera koji su zahvatili šumu i nisko raslinje.

Tri požara su izbila u selu Kalenderi, dva u selu Pobrđani, jedan u Petrinji i jedan u Kostajnici u ulici Partizanski put. Svi požari su lokalizovani i stavljeni pod nadzor angažovanjem vatrogasne jedinice i uz pomoć radnika šumske uprave.

Požari su prouzrokovani ljudskom nepažnjom prilikom uređenja njiva i  spaljivanjem korova.

Opštinska komisija će u toku dana izaći na teren kako bi utvrdili kolike su površine zahvaćene požarima, a prema procjeni vatrogasne jedinice radi se o površinama većim od 100 hektara.

Vatrogasna jedinica upozorava sve građane da je zabranjeno uklanjanje korova i biljnog otpada spaljivanjem  na otvorenom području u blizini šuma i poljoprivrednih polja.

U slučaju pojave požara potrebno je što prije obavijestiti vatrogasnu jedinicu na telefon 123 ili policijsku stanicu na telefon 122.