Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti Administrativne službe opštine Kostajnica obavještava sve vlasnike ugostiteljskih objekata na području opštine da je radno vrijeme ugostiteljskih objekata povodom 01. maja Međunarodnog praznika rada  u ponedjeljak na utorak (30.04/01.05) i utorak na srijedu (01/02.05) do 04.00 časa.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, obavještava proizvođače mlijeka, koji nisu izmirili dug za preuzeto vještačko đubrivo, za sjetvu u 2011. godini, da ne mogu  ostvariti pravo na premiju za mlijeko, za prva tri mjeseca 2012 godine, sve dok ne izmire dug za preuzeto đubrivo.

Rok za izmirenje duga je 30. April 2012. godine.

Ukoliko proizvođači dug izmire nakon 30. aprila, takođe neće moći ostvariti pravo na premiju i neće im se retroaktivno isplatiti premija za prva tri mjeseca ove godine.

U cilju preventivne zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari, načelnik opštine je donio naredbu o vršenju obavezne proljetne sistematske deratizacije na području opštine.

Deratizacija će se obavljati u periodu od 24. do 30.04.2012. godine, a obuhvatiće: privatna domaćinstva, stambeni fond, društvena preduzeća, privatna preduzeća, kanalizacionu mrežu, otvorene i zatvorene kanale, ugostiteljske i zanatske radnje, predškolske, školske, vjerske, zdravstvene i socijalne ustanove, zelene površine, deponije smeća i obale rijeka.

Deratizaciju će vršiti preduzeće d.o.o „Sanitacija“ Bijeljina.

Troškove sistematske deratizacije za zgrade državne uprave i objekte kojima gazduje opština, predškolske, školske, vjerske, socijalne i zdravstvene ustanove, zelene površine, obale rijeka, kanalizacionu mrežu i deponije smeća plaća opština, a ostali korisnici sistematske deratizacije sami će snositi troškove prema zvaničnom cjenovniku davaoca usluga.

Zdravstvena inspekcija će vršiti nadzor nad provođenjem sistematske deratizacije.

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Administrativne službe opštine Kostajnica obavještava studente korisnike stipendije opštine Kostajnica u školskoj 2011/2012 da je doznačena stipendija za mjesec januar 2012. godine.

Stipendije se mogu podići od 24.04.2012.  na šalterima banaka gdje korisnici imaju otvorene tekuće račune.

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti Administrativne službe opštine Kostajnica obavještava sve preduzetnike sa područja opštine Kostajnica da je novim Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti koji je stupio na snagu 01.01.2012. godine propisano da:

Preduzetnici kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranije važećem Zakonu o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti, dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama novog zakona o roku od godinu dana od dana stupanja na snagu novog zakona.

Preduzetnici koji ne usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona do 31.12.2012. godine nadležni organ jedinice lokalne samouprave će rješenjem utvrditi prestanak obavljanja djelatnosti i brisati preduzetnika iz registra najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka roka za usklađivanje sa novim zakonom

Za sve dodatne informacije može se obratiti u Odjeljenju za privredu, finansije i društvene djelatnosti – Odsjek za privredu ili na telefon 052-663-113/139 lokal 15.