Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

U cilju informisanja građana o predstojećim mjerama uklanjanja pasa lutalica, koje će provoditi Služba civilne zaštite i Komunalna policija opštine Kostajnica, zamoljavaju se građani da svoje kućne ljubimce drže u zatvorenom prostoru (boksovima) predviđenim za držanje kućnih ljubimaca ili svezane. Od 25.06. 2012. godine na području opštine Kostajnica vršiće se akcija uklanjanja pasa lutalica sa onih lokacija na kojima se nalazi veći broj pasa lutalica.

Kako u proteklom periodu nije vršeno uklanjanje pasa lutalica njihov broj se povećao, te su isti formirali čopore i postali prijetnja za građane i domaće životinje.

Kako bi izbjegli nepotrebno kažnjavanje  nesavjesnih građana podsjećamo ih da su dužni da se brinu o svojim kućnim ljubimcima i to:

- redovno godišnje cijepljenje pasa,

- držanje kućnih ljubimaca unutar ekonomske cjeline domaćinstva – dvorišta,

- prilikom izvođenja psa u šetnju koristiti povodac i zaštitnu košaricu,

- kod domaćih životinja posebnu pažnju treba posvetiti promjeni ponašanja životinja (pasa, mačaka, krava, koza, ovaca i sl.) ako se primjeti bilo kakva promjena ponašanja ili agresivnost ili odmah obavijestiti Veterinarsku službu,

- potrebno je odmah prijaviti sumnjivo ponašanje svih divljih životinja, a naročito ne vršiti odstrijel divljači za ljudsku ishranu.

Građani mogu da prijave sve pojave koje ugrožavaju imovinu i zdravlje na brojeve:

- 066-910-917 – Služba civilne zaštite i na besplatne brojeve telefona

- 122 Policijska stanica Kostajnica,

- 121 Regionalni centar CZ za osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja.

Odsjek za urbanizam i stambeno komunalne poslove Administrativne službe opštine Kostajnica koji je nosilac pripreme Urbanističkog plana opštine Kostajnica objavljuje Javni poziv kojim se pozivaju sva zainteresovana lica, kao što su: vlasnici nekretnina, korisnici prostora i učesnici u njegovoj izgradnji i uređivanju, organi uprave nadležni za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, saobraćaj, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu životne sredine, te zaštitu kulturno-istorijskih i prirodnih dobara, organi unutrašnjih poslova i Privredne komore Republike Srpske da dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu koji se nalaze na teritoriji obuhvata Urbanističkog plana Kostajnice. Prostor koji će se obuhvatiti Urbanističkim planom prikazan je na karti koja je sastavni dio ovog obavještenja, a može se preuzeti na www.opstina-kostajnica.com ili izvršiti uvid na oglasnoj tabli opštine Kostajnica i u prostorijama Odsjeka za urbanizam i stambeno-komunalne poslove.

Prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti u periodu od 15.06 do 30.06.2012. godine u pismenom obliku ili usmeno na zapisnik u šalter sali opštine Kostajnica.

 

Prednacrt_urbanistickog_plana-Model_small(4,33 Mb)

Obavještavaju se svi zainteresovani građani da je na osnovu Zaključka Skupštine opštine Kostajnica u toku Javni uvid u nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Bloka 2“.

Javni uvid traje od 12.06 do 12.07.2012. godine.

Nacrt izmjena Regulacionog plana je izložen na oglasnoj tabli opštine Kostajnica, oglasnoj tabli „Kina Kozara“, na lokaciji kod obuhvata plana i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kostajnica www.opstina-kostajnica.com. 

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti do 12.07.2012. godine  do 15.00 časova u pismenom obliku ili usmeno na zapisnik u šalter sali opštine Kostajnica.

Odsjek za urbanizam i stambeno komunalne poslove Administrativne službe opštine Kostajnica  će 20.07.2012. godine u 11.00 časova organizovati stručnu raspravu.

 

Plan prostorne organizacije  (697 Kb)