Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Upozoravaju se građani opštine Kostajnica da posebnu pažnju obrate na mogućnost pojave požara, koji se u ovim uslovima lako šire.

Zabranjeno je  uklanjanje korova i biljnog otpada spaljivanjem,  na otvorenom području u blizi šuma i poljoprivrednih polja.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su, radi spriječavanja pojave i širenja požara na poljoprivrednom zemljištu, uklanjati suve biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim zasadima, pomenutu mjeru  izvršiti obaveznim zaoravanjem biljnih ostataka.

Vlasnici i druga pravna lica, državni i drugi organi, preduzetnici u oblasti poljoprivrede i poljoprivredni proizvođači, za vrijeme žetve i vršidbe preduzimaju posebne mjere zaštite strnih usjeva od požara.

Opasnost stvaraju i bačeni tinjajući opušci duvanskih proizvoda, a naročito nesagorjeli žar bez čovjekove kontrole. 

U slučaju pojave početnog požara, sa mogućnošću širenja, građani trebaju pristupiti gašenju priručnim sredstvima, ako to mogu učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga. Ukoliko građanin nije u mogućnosti da ugasi požar, dužan je o požaru obavjestiti specijalizovane službe na sledeće telefonske brojeve.

123 – Vatrogasna jedinica Kostajnica

122 – Policijska stanica Kostajnica

              065-894-624 – Komandir vatrogasne jedinice

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti Administrativne službe opštine Kostajnica obajveštava sve korisnike stalne mjesečne  pomoći i dodatka za pomoć i njegu drugim licima da su uplaćena sredstva za decembar mjesec, a za januar mjesec ove godine će biti doznačena do kraja mjeseca marta.

Također se obavještavaju svi budžetski korisnici da su im doznačena redovna  budžetska sredstva za februar mjesec tekuće godine.

Na osnovu Zaključka Narodne Skupštine Republike Srpske  daje se na uvid nacrt Zakona o zaštiti životne sredine.

Tekst Nacrta Zakona o zaštiti životne sredine biće izložen na oglasnoj tabli opštine Kostajnica i portalu Vlade Republike Srpske www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/7PAO/Pages/Javne_rasprave.aspx.

Primjedbe prijedlozi i mišljenja na predloženi nacrt zakona se mogu dostavljati  u pismenom obliku ili usmeno na zapisnik u šalter sali opštine Kostajnica do 30.03.2012. do 15.00 časova.

Opštinu Kostajnicu jučer su posjetili predstavnici Poljoprivrednog  instituta iz Banja Luke sa kojima opština Kostajnica ima uspješnu saradnju u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području opštine.

Jučerašnja posjeta ja bila tematski rezervisana za oblast voćarske proizvodnje a sve u cilju unapređenja i primjene savremenih agrotehničkih mjera u voćarstvu na području opštine Kostajnice.