Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti Administrativne službe opštine Kostajnica obajveštava sve korisnike stalne mjesečne  pomoći i dodatka za pomoć i njegu drugim licima da su uplaćena sredstva za decembar mjesec, a za januar mjesec ove godine će biti doznačena do kraja mjeseca marta.

Također se obavještavaju svi budžetski korisnici da su im doznačena redovna  budžetska sredstva za februar mjesec tekuće godine.

Na osnovu Zaključka Narodne Skupštine Republike Srpske  daje se na uvid nacrt Zakona o zaštiti životne sredine.

Tekst Nacrta Zakona o zaštiti životne sredine biće izložen na oglasnoj tabli opštine Kostajnica i portalu Vlade Republike Srpske www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/7PAO/Pages/Javne_rasprave.aspx.

Primjedbe prijedlozi i mišljenja na predloženi nacrt zakona se mogu dostavljati  u pismenom obliku ili usmeno na zapisnik u šalter sali opštine Kostajnica do 30.03.2012. do 15.00 časova.

Opštinu Kostajnicu jučer su posjetili predstavnici Poljoprivrednog  instituta iz Banja Luke sa kojima opština Kostajnica ima uspješnu saradnju u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području opštine.

Jučerašnja posjeta ja bila tematski rezervisana za oblast voćarske proizvodnje a sve u cilju unapređenja i primjene savremenih agrotehničkih mjera u voćarstvu na području opštine Kostajnice.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske utvrdilo je način i vrijeme nadoknade časova za period od 6. do 17. februara ove godine, kada je  zbog obimnih snježnih padavina i niskih temperatura bila obustavljena nastava u Republici Srpskoj.

Časovi će se u svim osnovnim i srednjim škola nadoknaditi u periodu proljećnog raspusta (9, 10, 11. i 12. april) i radnim nastavnim subotama (31. mart, 21. i 28. april te  5, 12. i 26. maj).

Škole koje u ponedjeljak, 20. februara ove godine, nisu počele sa nastavnim procesom, kao i škole koje su prije 6. februara obustavile nastavni proces, utvrdiće same period nadoknade nastave i za ostale dane u kojima nisu realizovale nastavu.

Učenici završnih razreda gimnazije, srednjih tehničkih i srednjih stručnih škola nastavnu godinu završavaju 18. maja, a učenici završnog razreda umjetničkih škola 25. maja 2012. godine.

Ministarstvo poziva sve prevoznike da u planirane nastavne subote organizuju prevoz za učenike-putnike kako bi se nastava mogla nesmetano izvoditi, s obzirom da je u osnovnim i srednjim školama veliki procenat učenika-putnika.