Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Zahtjevi vezani za urbanizam i stam.-kom. poslove

1.) Zahtjev za zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostorija

2.) Zahtjev za brisanje zajednice etažnih vlasnika iz registra

3.) Zahtjev za promjenu lica ovlašćenog za zastupanje zajednice etažnih vlasnika zgrade

4.) Zahtjev za izdavanje saglasnosti za prekopavanje javne površine

5.) Ispražnjenje poslovnih prostorija

6.) Zahtjev za izdavanje potvrde da opština nije zainteresovana za kupovinu ponuđenih nekretnina

7.) Zahtjev za privremeno zauzimanje javne površine ispred poslovnih objekata

8.) Zahtjev za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje ljetne bašte

9.) Zahtjev za kupovinu građevinskog zemljišta

10.) Zahtjev za zauzimanje javne površine za održavanje manifestacija u komercijalne / nekomercijalne svrhe

11.) Zahtjev za zauzimanje/privremeno zatvaranje javne površine koja pripada putu ili je put

12.) Zahtjev za zauzimanje javne površine za odlaganje i držanje građevisnkog i drugog materijala

13.) Zahtjev za zauzimanje javne površine za postavljanje pokretnih stolova za uličnu prodaju

14.) Zahtjev za određivanje početne tržišne cijene gradskog građevinskog zemljišta

15.) Zahtjev za promjenu naziva ulica

16.) Zahtjev za registraciju zajednice etažnih vlasnika zgrade / statusne promjene

17.) Zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova za sječu stabala na javnoj površini

18.) Zahtjev za odustanak od podnesenog zahtjeva

19.) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama

20.) (Zahtjev za obračun naknade) - NEVAŽEĆI

21.) Zahtjev za određivanje kućnog broja

22.) Zahtjev za zaključenje ugovora o zakupu građevinskog zemljišta

23.) Zahtjev za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje privremenih montažnih objekata / kioska na zelenoj pijaci

24.) Zahtjev za izdavanje saglasnosti za priključak na put

25.) Zahtjev za privremeno zauzimanje javne površine za postavljanje reklamnih panoa, murala i svijetlećih reklama

26.) Zahtjev za izdavanje izvoda iz regulacionog plana

27.) Zahtjev za izdavanje izvoda iz urbanističkog plana

28.) Zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova

29.) Zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova - legalizacija (istekao rok)

29.1) Zahtjev za pokretanje postupka legalizacije

30.) Zahtjev za izdavanje rješenja o upotrebi objekta

31.) Zahtjev za izdavanje dozvole za uklanjanje objekta

32.) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

32.1) Zahtjev za naknadno izdavanje građevinske dozvole - nezavršeni objekat - Legalizacija

33.) Zahtjev za naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole završenog objekta

34.) Zahtjev za izdavanje uvjerenja da lokacijski uslovi nisu promjenjeni

35.) Opšti zahtjev

36.) Zahtjev za izdavanje uvjerenja - zamjena

37.) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o korištenju zemljišta za redovnu upotrebu igrađenog objekta i izdavanje kopije regulacionog plana

38.) (Zahtjev za izdavanje ovjerenog izvoda iz regulacionog plana) - NEVAŽEĆI

39.) Zahtjev za obračun naknade

40.) Zahtjev za iskolčavanje objekta i kontrole temelja

41.) Zahtjev za provjeru usklađenosti iskopa temelja sa zapisnikom o iskolčavanju

42.) Zahtjev za izdavanje naknadnog rješenja o iskolčavanju i obavještavanju urbanističko-građevinske inspekcije o predmetnom postupku

43.) Inicijativa za izmjenu i dopunu regulacionog plana

44.) Prijava za obračun komunalne naknade

45.) Zahtjev za oslobađanje obaveze plaćanja komunalne naknade

46.) Zahtjev za naknadno iskolčavanje objekta

47.) Žalba na rješenje za komunalnu naknadu

48.) Promjena podataka za komunalnu naknadu

49.) Zahtjev za umanjenje obračuna

Please publish modules in offcanvas position.