Home

Dobrodošli na internet prezentaciju Opštine Kostajnica

Doznačene stipendije za maj i jun

Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Opštinske uprave Kostajnica obavještava studente korisnike stipendije opštine Kostajnica u školskoj 2015/2016 da je doznačena stipendija za mjesec maj i jun 2016. godine.
Stipendije se mogu podići od 04.02.2017. godine na šalterima banaka gdje imaju otvorene tekuće račune.

Poslednje ažurirano (petak, 03 februar 2017 13:45)

 

Načelnik se sastao sa Vanjom Bajicem

U posjeti opštini Kostajnica danas je boravio Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vanja Bajić i tom prilikom se sastao sa načelnikom opštine Dragom Bundalom.
Načelnik je narodnog poslanika upoznao sa aktuelnom situacijom u Kostajnici, projektima koji se realizuju i probleme i izazove sa kojima se susreće opština Kostajnica kao i sve druge lokalne zajednice u Republici Srpskoj.
Narodni poslanik Bajić je izjavio da će on kroz svoje djelovanje u Narodnoj skupštini pokušati da riješi dio problema a izrazio je i očekivanje da će  u narednom periodu ovakvi sastanci postati praksa.

Poslednje ažurirano (četvrtak, 02 februar 2017 12:01)

 

Načelnik potpisao sporazum za MEG projekat

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo potpisao je u Sarajevu sporazum za učešće u Projektu okolišnog i ekonomskog upravljanja, a čiji je cilj poboljšanje usluga u oblasti lokalnog sistema upravljanja i pružanja javnih usluga u sektoru zaštite životne sredine i ekonomije. U projekat je uključeno 18 lokalnih zajednica u BIH a vrijednost je 21 miliona KM.
Na konferenciji „Unapređenje lokalne samouprave i pružanja usluga u Bosni i Hercegovini: Postignuća i budući pravci razvoja lokalne samouprave u BiH“, na kojoj su prisustovali načenik opštine Drago Bundalo i predsjednik Skupštine opštine Nikola Janjetović predstavljeni su pristupi i dobre prakse razvoja lokalnih zajednica i pružanja javnih usluga te njihov doprinos boljem kvalitetu života građana u Bosni i Hercegovini. Konferenciju su organizovali Ambasada Švicarske u BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH). Tom prilikom predstavljena su dva projekta koja značajno doprinose razvoju lokalne samouprave u BiH - Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projekat opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) - koje finansira Vlada Švicarske, a provodi UNDP BiH.
Tokom proteklih 15 godina Švicarska je investirala velike napore u razvoj demokratskih i efikasnih lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini. U naredne četiri godini Vlada Švicarske će obezbijediti preko 70 miliona KM za nekoliko projekata na području jačanja lokalne uprave. Ovi projekti će pomoći opštinama da efikasno pružaju usluge svojim građanima i da budu odgovorne prema njima. Podrška uključuje i poboljšanje lokalne infrastrukture sa fokusom na vodu, kao i na pružanje kvalitetnih usluga lokalnom poduzetništvu. Podstičemo građane BiH da aktivno učestvuju u procesima odlučivanja i tako kreiraju vlastitu budućnost, “ izjavila je Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju, Ambasada Švicarske u BiH
„ILDP i MEG projekti značajno doprinose jačanju lokalne samouprave i javnih usluga u BiH kao i ubrzanju procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji. Projekti postiču lokalni razvoj i kreiranjenovih mogućnosti za zapošljavanje, a u konačnici i bolji kvalitet života građana u Bosni i Hercegovini,“izjavila je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH
Predstavljenjem konkretnih rezultata ILDP projekta, vrijednog 11 miliona dolara, pokazano je kako strateško planiranje doprinosi unapređenju rada lokalne samouprave i boljem kvalitetu života građana širom BiH. Pored doprinosa harmonizaciji sveukupnih pristupa strateškom planiranju i upravljanju razvojem, ILDP je u 40 opština i gradova pružio konkretnu podršku realizaciji prioritetnih projekata iz strategija razvoja opština i gradova, čime je bitno poboljšano pružanje javnih usluga za skoro 400.000 građana. Pored toga, u saradnji za entitetskim vladama osigurani su prihodi za 2.400 građana koji rade u poljoprivrednom sektoru, te kreirano više od 500 novih radnih mjesta. Najavljeno je da će nova, treća faza ILDP projekta početi u ovoj 2017. godini.
Novi Projekat opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), koji je započeo polovinom 2016. godine, predstavlja daljnje aktivnosti na jačanju lokalne samouprave i pružanja javnih usluga u 18 opština i gradova u BiH. Tokom prve faze MEG projekta, vrijedne oko 12 miliona dolara, bit će pružena podrška lokalnim vlastima u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture, te poboljšanje uslova života za najmanje 700.000 građana. Posebna pažnja će biti posvećena socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva. Planirana je i podrška za više od 500 kompanija te kreiranje oko 180 novih radnih mjesta. Svoja očekivanja od MEG projekta na konferenciji u ime svih načelnika iznio je načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo

Poslednje ažurirano (četvrtak, 02 februar 2017 09:22)

 

Zakazna 3. redovna sjednica Skupštine opštine

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica, Nikola Janjetović zakazao je treću  (3.) redovnu sjednicu Skupštine Opštine Kostajnica za petak 03.02.2017. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova u Skupštinskoj sali (Kino „Kozara“) Kostajnica. Za sjednicu je predložen  slijedeći dnevni red:
1. Skraćeni zapisnik sa 2. redovne sjednice Skupštine Opštine Kostajnica;
2. Prijedlog Odluke o visini odborničkog dodatka koji pripada odbornicima Skupštine Opštine Kostajnica;
3. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija Opštine Kostajnica studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama;
4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o nabavci putničkog motornog vozila putem finansijskog lizinga;
5. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Kostajnica;
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Kostajnica;
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata na području Opštine Kostajnica za 2017. godinu;
8. Izvještaj o analizi izvršenja skupštinskih odluka donesenih u 2016. godini;
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne predškolske ustanove Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica;
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne predškolske ustanove Klub za djecu „Kestenko“ Kostajnica;
11. Ostala pitanja;
12. Odbornička pitanja.

Poslednje ažurirano (ponedjeljak, 30 januar 2017 10:15)

 

Objavljeni rezultati mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama

 U okviru projekta Opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansira Vlada Švajcarske a sprovodi UNDP u BiH, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave (JLS), provedeno je anketiranje građana, a u cilju procjene stepena zadovoljstva građana administrativnim i komunalnim uslugama u partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Anketa je sprovedena metodom slučajnog uzorka.
 Ispitivanje javnog mnijenja korisnika javnih usluga je provedeno u oktobru i novembru 2016. i to na uzorku od 50 građana.
 Sam proces je osmišljen tako da je anketiranje izvršeno ispred zgrade uprave JLS, i to metodom ispitivanja građana koji su upravo koristili usluge javne uprave.
Analizirani su odgovori kojim ispitanici izjavljuju da su zadovoljni ili nezadovoljni uslugama te su dati procenti ispitanika.
Zbir zadovoljnih i nezadovoljnih ispitanika ne iznosi uvijek 100% jer se jedan dio ispitanika izjasnio da je neutralan ili da ne zna.
Anketu možete pogledati ovdje
 
 
 

Poslednje ažurirano (utorak, 24 januar 2017 16:41)

 

Posljednje objavljeno

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ponedjeljak, 24 april 2017