Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

Zahtjevi vezani za boračko-invalidsku zaštitu

1) Zahtjev za utvrđivanje statusa borca i kategorizacija

2.) Opšti zahtjev odsjeku

3.) Opšti zahtjev načelniku

4.) Zahtjev za utvrđivanje novog procenta invaliditeta

5.) Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

6.) Zahtjev za priznavanje prava na participaciju u troškovima sahrane

7.) Zahtjev za utvrđivanje kategorizacije

8.) Zahtjev za dobijanje uvjerenja za uvoz vozila

9.) Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu

10.) Zahtjev za utvrđivanje statusa civilne žrtve rata/člana porodice i priznavanje prava na civilnu ličnu/porodičnu invalidninu

11.) Zahtjev za upućivanje na procjenu invaliditeta

12.) Zahtjev za ostvarivanje prava na borački dodatak

13.) Zahtjev za prenos lične na porodičnu invalidninu

14.) Zahtjev za ostvarivanje prava na godišnji borački dodatak

15. Zahtjev za obnovu postupka kategorizacije

16. Opšti zahtjev Skupštini opštine

Please publish modules in offcanvas position.