Home Skupština Obavještenje - Program rada Skupštine opštine

Obavještenje - Program rada Skupštine opštine

Obavještavaju se građani da je skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Opštine Kostajnica (“Službeni glasnik Opštine Kostajnica, broj: 5/16 i 5/17) pokrenut postupak za izradu Programa rada Skupštine Opštine Kostajnica za 2018. godinu.
Skupština donosi Program rada Skupštine za narednu kalendarsku godinu najkasnije do kraja tekuće godine. Program rada sadrži zadatke Skupštine koji su u njenoj nadležnosti u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom i utvrđenom politikom razvoja Opštine kao i druge poslove i zadatke koji su u nadležnosti Skupštine.
Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine, njihov sadržaj, način izvršavanja, nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za njihovo izvršavanje.
U pripremama za izradu Programa rada Skupštine, predsjednik, potpredsjednik i sekretar Skupštine pribavljaju prijedloge i mišljenja od odbornika, radnih tijela Skupštine, načelnika Opštine, odjeljenja i službi Opštinske uprave, političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini, građana i udruženja građana o pitanjima koja treba unijeti u Program rada Skupštine.
Na osnovu primljenih prijedloga, mišljenja i sugestija, Kolegijum priprema i utvrđuje Prijedlog programa rada Skupštine koji se upućuje Skupštini na razmatranje i usvajanje.
S obzirom na navedeno, potrebno je da zainteresovani građani  najkasnije do 01.12.2017. godine dostave svoje prijedloge, mišljenja i sugestije o pitanjima koja bi se trebala unijeti u Program rada Skupštine Opštine za 2018. godinu.
 

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ponedjeljak, 16 jul 2018