Home Vijesti Radno vrijeme za praznike

Radno vrijeme za praznike

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo je na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 43/07), člana 5. Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko-preduzetničkim radnjama na području opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“, broj:15/09, 10/10) i člana 60. Statuta opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“, broj: 5/16,5/17), godine donio zaključak po kome u
u dane praznika Republike Srpske:
01. januara Nova godina rada radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:
- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kostajnica u vremenu od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo
- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 13.00 časova - dežurstvo
- Preduzeća i preduzetnici koja obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00
- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost KP „Komunalno“ Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.
02. januara  radi zadovoljenja neophodnih potreba građana dužni su da rade:
- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,
- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova,
- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,
- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova,
- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost „Komunalno“ KP Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.
09. januara – Dan Republike radi zadovoljenja neophodnih potreba dužni su da rade:
- Zdravstvena ustanova Dom zdravlja „Kostajnica“  od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo,
- Apotekarske ustanove u vremenu od 08.00 do 20.00 časova - dežurstvo
- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost od 00.00 do 24.00 časa,
- Preduzeća i preduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost, kiosci za prodaju štampe, cvjećare i mesnice od 07.00 do 14.00 časova,
- Preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost „Komunalno“ KP Kostajnica od 00.00 do 24.00 časa - dežurstvo.
2. Ovaj zaključak se donosi na zahtjev preduzetnika koji su izrazili potrebu za radom 09. januara 2018. godine u cilju zadovoljenja neophodnih potreba građana.
3. Privredni subjekti koji obavljaju proizvodnu i prerađivačku djelatnost u sve praznične dane, osim 1. januara, mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima.
4. U skladu sa članom 7. i 8. Zakona o praznicima Republike Srpske, vjerski praznik je Pravoslavni  Božić, koji se praznuje na Badnji dan i dan Božića, tako da vjernici pravoslavne vjeroispovijesti, u dane 06.01.2018.godine (subota) i 07.01.2018. (nedjelja) imaju pravo na plaćeni izostanak  sa radnog mjesta.
5. Poslodavac je dužan radnicima koji će raditi na Dan Republike 09. Januara, omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.
6. Kontrolu i nadzor ovog zaključka vršiće Tržišni inspektor i komunalna policija.
7.  Zaključak možete pročitati ovdje
 

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ponedjeljak, 23 jul 2018