Home Skupština Zakazana četrnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Zakazana četrnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Kostajnica

Predsjednik Skupštine opštine Kostajnica Nikola Janjetović zakazo je četrnaestu  (14.) redovnu sjednicu Skupštine Opštine Kostajnica za petak 25.05.2018.  
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje izvještaja Mandatsko-imunitetske komisije sa prijedlogom za verifikaciju mandata odbornika SO-e;
2. Skraćeni zapisnik sa 13. redovne sjednice Skupštine Opštine Kostajnica;
3. Informacija o realizaciji skupštinskih akata usvojenih na 13. redovnoj sjednici Skupštine Opštine Kostajnica;
4. Izvještaj o nezavisnoj procjeni napretka na polju dobre uprave Opštine Kostajnica u MEG projektu;
5. Efikasno i održivo obavljanje vodnih usluga – smjernice za provođenje obuke za predstavnike jedinice lokalne samouprave;
6. Informacija o proglašenju predhodne zaštite Parka prirode “Una”;
7. Izvještaj o radu načelnika Opštine i Opštinske uprave za 2017. godinu; 
8. Prijedlog Programa rada načelnika Opštine i Opštinske uprave za 2018. godinu;
9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Kostajnica za 2017. godinu;
10. Izvještaji o poslovanju za 2017. godinu:
a) javnih preduzeća kojih je osnivač Opština,
b) javnih ustanova kojih je osnivač Opština,
c) ustanova i udruženja koji su korisnici budžeta Opštine;
11. Izvještaj o radu Upravnih odbora javnih ustanova i Nadzornih odbora javnih preduzeća kojih je osnivač Opština Kostajnica za 2017. godinu;
12. a) Izvještaj Komisije za izbor direktora JZU “Dom zdravlja Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JZU “Dom zdravlja Kostajnica”,
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JZU “Dom zdravlja Kostajnica”;
13. a)Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja Kostajnica”,
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja Kostajnica”;
14. a) Izvještaj Komisije za izbor direktora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica,
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica;
15 b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju Privremenog Upravnog odbora JPU Klub za djecu “Kestenko” Kostajnica;
16. a) Izvještaj Komisije za izbor direktora JU “Turistička orjanizacija Opštine Kostajnica”,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JU “Turistička organizacija Opštine Kostajnica”,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. direktora JU “Turistička organizacija Opštine Kostajnica”;
17. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU “Turistička organizacija Opštine Kostajnica”,
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora JU “Turistička organizacija Opštine Kostajnica”;
18. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”,
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju Privremenog Upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad Kostajnica”;
19. a) Izvještaj Komisije za izbor Nadzornog odbora KP “Komunalno” ad Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora KP “Komunalno” ad Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju Privremenog Nadzornog odbora KP “Komunalno” ad Kostajnica;
20. a) Izvještaj Komisije za izbor Nadzornog odbora JP “Radio” Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP “Radio” Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju Privremenog Nadzornog odbora JP “Radio” Kostajnica;
21. a) Izvještaj Komisije za izbor Nadzornog odbora JP “Banijapromet” Kostajnica,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP “Banijapromet”  Kostajnica,
v) Prijedlog Rješenja o razrješenju Nadzornog odbora JP “Banijapromet” Kostajnica;
22. .a) Prijedlog Odluke o poništenju dijela Javnog konkursa za izbor i imenovanje      direktora javnih ustanova kojih je osnivač Opština Kostajnica,
b) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova kojih je osnivač Opština Kostajnica,
v) Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad Kostajnica“;
23. Informacija o informisanju građana u 2017. godini;
24. Informacija o radu Lovačkog udruženja “Balj” za lovnu 2017/18 godinu;
25. Ostala pitanja;
26. Odbornička pitanja
 

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

nedjelja, 19 avgust 2018