Opština Kostajnica - dobrodošli na zvanični web sajt

O Kostajnici

Opština Kostajnica je smještena u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, na desnoj obali rijeke Une. Njenu sjevernu i sjeverozapadnu granicu čini rijeka Una, koja je ujedno i državna granica sa Republikom Hrvatskom, južnu granicu čini opština Novi Grad, a istočnu opština Kozarska Dubica. Površina opštine iznosi oko 85,12 km2 . Na ovoj teritoriji smješteno je 11 seoskih naselja i centar opštine- grad Kostajnica.

SAOBRAĆAJNO-GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Opština Kostajnica ima relativno dobre saobraćajno-komunikacijske veze prema ostalom dijelu Republike Srpske i BiH.

Najznačajniji putni pravci na području opštine su magistralni put M-14 (Bihać - Bosanska Krupa - Novi Grad - Kostajnica - Kozarska Dubica - Gradiška) i regionalni put R-475 (Kostajnica-Prijedor), a veliki značaj ima i granični prelaz sa Republikom Hrvatskom koji se nalazi na samom ulazu u centar grada. Područje opštine zahvata i željeznički pravac Zagreb-Banja Luka, koji na području Kostajnice ulazi u naselju Grdanovac. Udaljenost Kostajnice od Banja Luke iznosi oko 100 km, a od Zagreba oko 90 km.

 

PRIRODNO-GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE

U pogledu reljefa teritorija opštine Kostajnica se može podijeliti na brdovito-brežuljkasti dio na koji otpada 3/4 opštine sa najvišim brdima: Pastirevo, Balj i Um i ravničarski dio tj.dolina rijeke Une na koji otpada 1/4 teritorije opštine. Područje opštine Kostajnice je bogato izvorima pitke vode, rječicama i potočićima. Hidrografsku mrežu čini rijeka Una, njena pritoka rječica Strigova, manji vodotoci: Tavija, Mačkovac, Vučijak, Bubnjarica.

Priroda je obdarila ovaj kraj šumom. Šumoviti predjeli su bogati bukvom, grabom, cerom, hrastom, lipom, bagremom i brezom, a posebno treba istaći prisustvo pitomog kestena na području brda Balj.

PRIRODNE LJEPOTE

Smještena u čistom ambijentu gotovo netaknute prirode Kostajnica obiluje očuvanim prirodnim ljepotama. Pitomi brežuljci, šuma pitomog kestena, brojni izvori pitke vode, riječica Strigova i rijeka Una su jedinstvene odlike ovog kraja.

Šuma pitomog kestena- pitomi kesten na području Kostajnice je prisutan na površini od oko 700 ha. Zahvaljujući prirodnom bogastvu šumom kestena Kostajnica se može pohvaliti manifestacijom "Kestenijada" koja se održava svake godine početkom mjeseca oktobra. Tokom ove manifestacije možete uživati u etno izložbi ženskih ručnih radova, defileu kostimiranih učenika u kreacijama od kestena i jesenjih plodova i degustaciji pečenog kestena na ulicama grada.

pitomi_kesten1          pitomi_kesten

Pitomi kesten (Castanea Sativa)

Rijeka Una izvire u selu Donja Suvaja ispod planine Čemernice u Republici Hrvatskoj, a ulijeva se u rijeku Savu pored Jasenovca. Ukupna dužina rijeke Une iznosi 212 km. Dobila je ime od starih Rimljana, koji su, po prvi put, ugledavši njenu ljepotu uzviknuli „UNA“, što na latinskom znači „jedna“ ili „jedina“.

Ukupna dužina vodotoka rijeke Une na području opštine Kostajnica iznosi 14 km. U ovom dijelu Una ima obilježje mirnije nizinsko-panonske rijeke i sve je plića uslijed taloženja krečnjaka koji stvara sedru. Rijeka Una pogoduje različitim sportsko-rekreativnim aktivnostima kao što su kupanje, ribolov, vožnja čamcima, a posebno je atraktivna tokom ljetnih mjeseci kada njenu obalu preplavi mnoštovo kupača i izletnika.

 

una_04c     una_03c     una_02c     una_01c

Rijeka Una

Rječica Strigova- nastaje u selu Strigovi od rječice Kriva rijeka,a ulijeva se u rijeku Unu u Mrakodolu. To je brdska rječica koja u u gornjem i srednjem toku ima mjestimične kaskade, dok u donjem toku ima virove duboke i po nekoliko metara. Priotke rječice Strigove su rječica Mekinja s lijeve strane, te potok Studena, Risojevića jarak, Paleški, Cvikića i Pilipovića jarak sa desne strane. Rječica Strigova je specifična po jedinstvenom fenomenu koji se dešava svake godine početkom aprila. Riječ je o mrijestu ribe Škobalj (Podust), koja u velikom broju pliva iz rijeka Sane i Save u rijeku Unu, a zatim 2 km uzvodno u Strigovu kako bi se mrijestila u njenom koritu, gdje ostaje 10-tak dana, a zatim se vraća preko rijeke Une u rijeke Sanu i Savu, dok jedan dio ostaje i u rijeci Uni. Zahvaljujući ovom fenomenu Strigova je jedino prirodno mrijestilište ribe u regionu. Pored ribe Škobalj u rječici Strigovi  se mrijesti i riba Mladica i Klen.

LOV

Prvo lovačko društvo na području kostajničke opštine formirano je 1947. godine. Danas ono posluje pod imenom Lovačko udruženje "Balj" i broji oko 173 člana. Lovno gazdinstvo obuhvata 8 500 ha površine, od čega je lovna površina 8089 ha, a nelovna 479 ha. Pored lova Udruženje provodi i aktivnosti na uzgoju, zaštitii i  održavanju postojećih vrsta divljači, te izgradnji i uređenju lovačkih kuća, čeka, hranilišta i solila. Najzastupljenije vrste divljači su: srna, zec, fazan, poljska jarebica i divlja patka.  Udruženje posjeduje vlastite građevinske objekte: Lovački dom u centru grada i tri lovačke kuće (Mrakodol, Kalenderi, Zastava-Balj).

KONTAKT:
Lovačko udruženje "Balj" Kostajnica
Trg Kralja Petra I Oslobodioca
79224 Kostajnica, Republika Srpska, BiH
Tel: 00387 (0) 52 663 083

lovacka_ceka_c     lovacka_kuca_c
      Lovačka čeka     Lovačka kuća u Mrakodolu
RIBOLOV

Bogastvo ribljeg fonda u rijeci Uni pruža mogućnost za razvoj sportskog ribolova. U dijelu ravničarskog toka kroz Kostajnicu Una je blaga, mirna, providna i čista, ali izrazito sedrovita i time pogodna za ribolovne discipline "lov ribe udicom na plovak" i " varaličarenje". Pored svih vrsta bijele ribe: Mrene, Plotice, Klena, Amura, Šarana, Podusta, Zekica i Peša, bogata je i salmonidima: Somom, Smuđom, Štukom, Mladicom i Bucovom. Na području Kostajnice djeluje sportsko ribolovno udruženje "Mrena" koje broji oko 150 članova. Tradicionalno, svake godine krajem mjeseca juna Udruženje organizuje ribarsko takmičenje "Lov ribe udicom na plovak" na rijeci Uni u svim kategorijama. SRU "Mrena" članovima i gostima svog ribolovnog područja pruža mogućnost ribarenja iz čamca u pratnji ribočuvara, uz dozvole za ribarenje. Ulovljeni primjerci mladice od 22 kg, soma od 47 kg i amura od 8 kg su svakako podstrek za sve ljubitelje ribolova da se okušaju u ribolovu na kostajničkom ribolovnom području.

ribari_013_C          takmicenje_c

                       Ribolov na rijeci Uni       Ribarsko takmičenje u Grdanovcu    

grb_mrena1
KONTAKT:
Sportsko ribolovno udruženje "Mrena" Kostajnica
Svetosavska bb
79224 Kostajnica, Republika Srpska, BiH
Tel: 00387 (0) 65 975 686

ZNAMENITOSTI

Sudeći po tragovima i dokumentima iz prošlosti područje opštine Kostajnica je oduvijek bilo naseljeno. O tome svjedoče ostaci praistorijskih naselja, Rimskog vodovoda iz doba Rimljana i nekoliko srednjovjekovnih lokaliteta. Ostaci praistorijskih naselja pronađeni su na lokalitetima: Gradina Marinković- Tavija, Oštra glavica- Mrakodol i Gradina Grdanovac. Iz doba Rimljana pronađeni su ostaci rimskog vodovoda (Bubnjarica) i ostaci troske tj. talionice željeza u naselju Mrakodol. Nekoliko srednjovjekovnih lokaliteta svjedoče o postojanju života poslije Rimljana ( Crkvina-Kalenderi, ostaci tvrđave "Soko", tvrđave "Slatina", tvrđave "Drenovac"-Petrinja, tvrđave "Slatina")
Tragovi arhitekture iz perioda Austrougarske sačuvani su u zgradi Opštine koja je izgrađena 1887. godine i zgradi Magistrata, poznatiji kao "Dom" koja je izgrađena po nekim izvorima 1885. godine, a uknjižena 1887. godine.

zgrada_opstine_c     zgrada_magistrata_c

Zgrada Opštine Kostajnica i zgrada Magistrata (Dom)

Na području Kostajnice postoji i oko 20 vodenica od kojih su neke u fazi propadanja, a neke su potpuno ispravne i u funkciji. Na osnovu usmenog predanja njihova starost se kreće od 50-200 godina. Jedna od najstarijih je vodenica "Pepinovac" u selu Petrinja sagrađena 1802. godine. Svake godine,uoči "Đurđevdana" kod ove vodenice održava se tradicionalno "Đurđevdansko veče".

pepinovac_c                           unutrasnjost_vodenice_c

Vodenica "Pepinovac"               Unutrašnjost vodenice "Pepinovac"

VJERSKI OBJEKTI

Vjerski objekti na teritoriji kostajničke opštine su: pravoslavna crkva „Hram Svete Trojice“ u Kostajnici, pravoslavna crkva „Hram Svetog cara Lazara“ u Mrakodolu i džamija „Azizija“ u Kostajnici.

hst_c              dzamija_c              cara_lazara_c

"Hram Svete Trojice"   Džamija "Azizija"   "Hram Svetog Cara Lazara" 

MANIFESTACIJE

Tokom godine u Kostajnici se održava nekoliko manifestacija različitih sadržaja. U nastavku je prikazan kalendar manifestacija opštine Kostajnica.

motorijada_c          djeca_pjevaju_hitove_c

"Motorijada"                           "Djeca pjevaju hitove"

NAZIV MANIFESTACIJE
DATUM ODRŽAVANJA
MJESTO ODRŽAVANJA
VRSTA MANIFESTACIJE
"Proslava Božića"
06.-07.januar
Kostajnica
vjerska
"Djeca pjevaju hitove"
polovina januara
Kostajnica (Velika sala bioskopa "Kozara"
muzički festival
"Vaskršnji turnir u malom fudbalu"
na Uskrs
Gornja Slabinja (Lozovica)
sportska
"Dan opštine Kostajnica"
02.april
Kostajnica
obilježavanje godišnjice
"Đurđevdansko veče"
05. maj
Petrinja (kod vodenice Pepinovac)
zabavna
"Traktorijada" maj Petrinja zabavna
"Biramo najuređenije dvorište i balkon"
maj-jun
Kostajnica
turistička
"Duhovi-obilježavanje krsne slave opštine Kostajnica"
na Duhove
Kostajnica
vjerska
"Međunarodni moto susret-Motorijada"
jun
Kostajnica
sportsko-rekreativna
"Lov ribe udicom na plovak"
jun
Grdanovac
sportska
"Ljetna liga u malom fudbalu"
jul
Kostajnica
sportska
"Petrovdanski turnir u malom fudbalu"
na Petrovdan
Gornja Slabinja (Lozovica)
sportska
"Doček Internacionalne Una regate"
kraj jula
Kostajnica
turistička
"Streetball"
avgust
Kostajnica(gradski trg)
sportska
"Obilježavanje godišnjice formiranja Baljske čete"
zadnja sedmica u avgustu
Kostajnica (Balj)
obilježavanje godišnjice
"Izložba pasa svih pasmina"
septembar
Tavija
zabavna
"Kestenijada"
oktobar
Kostajnica
turističko-kulturno-privredna

duhovi_zbor_c     kestenijada_c

"Duhovi" - zbor                    "Kestenijada"

TRADICIJA I OBIČAJI

Tradicija i narodni običaji kostajničkog kraja vezani su za selo. Narodna nošnja, ženski ručni radovi, prepoznatljiva pjesma "ojkača", tradicionalne aktivnosti i običaji povodom obilježavanja Krsne slave glavne su odlike ovog kraja. Članovi Kulturno-umjetničkog društva "Potkozarje" Kostajnica kroz pjesmu i ples nastoje sačuvati stare običaje od zaborava.

tradicija_c     tradicija1_c

Etno izložba ženskih ručnih radova

RESTORANI, KAFE BAROVI, DISKOTEKE

Raznovrsne uslužne djelatnosti u Kostajnici doprinose bogatijoj ponudi grada. Na relativno malom prostoru nalaze se brojne trgovačke radnje, raznovrsne zanatske usluge i ugostiteljski objekti koji svojom ponudom mogu zadovoljiti različite ukuse. Disko bar i kafe barovi u Kostajnici nude svojim gostima dobar provod i uživanje u noćnim izlascima, pogotovo u danima vikenda kada provod traje do kasno u noć.

Restorani:
Restoran "Pauk", Adresa: Svetosavska bb
Restoran "Gool", Adresa: Svetosavska bb
Domaća kuhinja "Kobra", Adresa: Mladena Stojanovića bb
Domaća kuhinja "Dado", Adresa: Mladena Stojanovića bb
Kafe barovi:
Kafe bar "Grand", Adresa: Mladena Stojanovića bb
Kafe bar "Žuge", Adresa: Ranka Šipke bb
Kafe bar "Pink", Adresa: Ranka Šipke bb
Kafe bar "Šeki", Adresa: Svetosavska 93
Kafe bar "Bolero", Adresa: Ranka Šipke 8
Kafe bar "Korzo", Adresa: Mladena Stojanovića bb
Kafe bar "Gold", Adresa: Petra Pecije bb
Kafe bar "Duga", Adresa: Trg Kralja Petra I Oslobodioca bb
Kafe bar "Galija", Adresa: Trg Kralja Petra I Oslobodioca bb
Kafe bar "Eks", Adresa: Trg Kralja Petra I Oslobodioca bb
Kafe bar "Joker", Adresa: Ranka Šipke bb
Kafe bar "Milenijum 3", Adresa: Ranka Šipke bb
Kafe bar "Imperial", Adresa: Trg Kralja Petra I Oslobodioca bb
Kafe bar: "Elit", Adresa: Trg Kralja Petra I Oslobodioca bb
Kafe bar" Bumbar", Adresa: Mrakodol bb
Bife "Una", Adresa: Grdanovac bb
Bife "Štok", Adresa: Ustanička bb
Kafana "Park", Adresa: Trg Kralja Petra I Oslobodioca bb
Roštiljnice:
Roštiljnica "Jole", Adresa: Svetosavska bb
Slastičarne:
Kafe slastičarna "Langolo", Adresa:Trg Kralja Petra I Oslobodioca bb
Kafe slastičarna "Quattro", Adresa: Ranka Šipke bb
Diskoteka
Disko bar "Live", Adresa: Svetosavska 1

SMJEŠTAJNI OBJEKTI

MOTEL "JELEN" **

Adresa: ul. Ranka Šipke bb, Kostajnica, RS, BiH
Telefon: 00387(0) 52 663 562
jelen_c     jelen1_c     jelen2_c
- 4 jednokrevetne sobe, 4 dvokrevetne sobe, 12 ležaja
Cijena smeštaja:
Noćenje sa doručkom (po osobi) 50,00 KM
- prateći sadržaji: restoran kapaciteta 50 mjesta, otvorena terasa, parking
U blizini motela nalazi se benzinska pumpa

AUTOBUSKI RED VOŽNJE

POLAZAK
DOLAZAK
Kostajnica-Novi Grad 06:00, 06:30, 08:30, 11:00, 13:00, 14:00, 17:30, 18:30
Novi Grad-Kostajnica 05:10, 06:00, 06:30, 06:45, 09:05, 10:00 (radnim danom), 13:00 (radnim danom), 14:30, 17:00, 18:30
Kostajnica-Kozarska Dubica 07:15, 09:30, 13:10
Kozarska Dubica-Kostajnica 06:45, 09:30, 15:50
Kostajnica-Banja Luka 06:00, 06:30, 08:30, 17:30, 18:00, 18:30
Banja Luka-Kostajnica 05:00, 07:00, 11:00, 13:00, 15:30, 17:05, 23:00
Kostajnica-Gradiška 06:15, 07:15, 09:35
Gradiška-Kostajnica 08:00, 15:00,
Kostajnica-Beograd 06:30, 07:15, 08:30, 18:00, 18:30,
Beograd-Kostajnica 07:30, 09:30, 21:30
Kostajnica-Zrenjanin 17:30
Zrenjanin-Kostajnica 13:30

 

VAŽNIJI TELEFONI

OPŠTINA KOSTAJNICA
POLICIJSKA STANICA KOSTAJNICA
DOM ZDRAVLJA KOSTAJNICA
KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALNO"
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
ŠUMSKA UPRAVA KOSTAJNICA
ELEKTRA KOSTAJNICA
POŠTA KOSTAJNICA
HYPO ALPE-ADRIA BANK
NLB RAZVOJNA BANKA
APOTEKA "B-FARM"
BENZINSKA PUMPA  "ENERGOPETROL"
BENZINSKA PUMPA I AUTO PRAONA  "GAGI TRANS"
AUTOPRAONA "BUMBAR"
RADIO KOSTAJNICA
NARODNA BIBLIOTEKA "NEVENKA STANISAVLJEVIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA "PETAR MEĆAVA"
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR KOSTAJNICA
JAHORINA OSIGURANJE
DUNAV OSIGURANJE
TELEFONSKE INFORMACIJE
POZIVNI ZA REPUBLIKU SRPSKU I BiH
Tel: 052/663-113, Fax: 052/663-553
Tel: 052/663-019, 663-122
Tel: 052/663-163, 663-239
Tel: 052/663-180
Tel: 123
Tel: 052/663-046
Tel: 052/663-150
Tel: 052/663-126
Tel: 052/663-940
Tel: 052/663-356
Tel: 052/663-228
Tel: 052/663-663
Tel: 052/665-161
Tel: 052/663-603
Tel: 052/663-224
Tel: 052/663-151
Tel: 052/663-045
Tel: 052/663-388
Tel: 052/663-177
Tel: 052/665-234
Tel: 052/1185
00387