Home Административна служба Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу

 nacelnik_ou

Тања Деветак 

Начелник одјељења за општу управу

Одјељење за општу управу врши стручне и управне послове који се односе на послове пријемне канцеларије , послове грађанских стања ( матичне књиге, држављанство, лично име и др.), персоналне послове, борачку и инвалидску заштиту, послове цивилне заштите,  војних евиденција, архива, овјера потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара, пружање правне помоћи, заједничке послове који се односе на дактилографе, чистаче и физичко обезбјеђење објеката и слично, као и припрему одлука и других аката из своје надлежности, те друге послове органа Административне службе који нису у надлежности других одјељења, те послови из области просторног уређења, стамбено- комуналне послове, врши стручне и управне послове који се односе на припрему просторно- планске документације, развојне планове, издавање урбанистичких сагласности и одобрења за грађење, технички прегледи и управне дозволе изграђених објеката, контрола инвестиционо- техничке документације, надзор у области грађења и заштита животне средине и путне инспекције, контрола законитог кориштења станова у државној својини, додјела, замјена и откуп станова, кориштење градског грађевинског земљишта, утврђивање накнада и друго, те послови из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација), те друге послове органа Административне службе који нису у надлежности других одјељења.

У оквиру Одјељења за општу управу формирају се слиједеће организационе јединице:

-Центар за пружање услуга грађанима
-Одсјек за инспекцијске послове, паркинг и борачко-инвалидску заштиту
-Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове

Последње ажурирано (уторак, 17 децембар 2013 18:48)

 

Популарно

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

понедјељак, 16 јул 2018