Home Administrativna služba Odjeljenje za opštu upravu

Odjeljenje za opštu upravu

 nacelnik_ou

Tanja Devetak

Načelnik odjeljenja za opštu upravu

   Odjeljenje za opštu upravu vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na poslove prijemne kancelarije , poslove građanskih stanja ( matične knjige, državljanstvo, lično ime i dr.), personalne poslove, boračku i invalidsku zaštitu, poslove civilne zaštite,  vojnih evidencija, arhiva, ovjera potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje uvjerenja iz javnih registara, pružanje pravne pomoći, zajedničke poslove koji se odnose na daktilografe, čistače i fizičko obezbjeđenje objekata i slično, kao i pripremu odluka i drugih akata iz svoje nadležnosti, te druge poslove organa Administrativne službe koji nisu u nadležnosti drugih odjeljenja, te poslovi iz oblasti prostornog uređenja, stambeno- komunalne poslove, vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na pripremu prostorno- planske dokumentacije, razvojne planove, izdavanje urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje, tehnički pregledi i upravne dozvole izgrađenih objekata, kontrola investiciono- tehničke dokumentacije, nadzor u oblasti građenja i zaštita životne sredine i putne inspekcije, kontrola zakonitog korištenja stanova u državnoj svojini, dodjela, zamjena i otkup stanova, korištenje gradskog građevinskog zemljišta, utvrđivanje naknada i drugo, te poslovi iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija), te druge poslove organa Administrativne službe koji nisu u nadležnosti drugih odjeljenja.

U okviru Odjeljenja za opštu upravu formiraju se slijedeće organizacione jedinice:
-Centar za pružanje usluga građanima
-Odsjek za urbanizam i stambeno-komunalne poslove

Poslednje ažurirano (utorak, 17 decembar 2013 18:48)

 

Popularno

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

subota, 16 decembar 2017