Home Административна служба Одјељење за привреду, финансије и друш. дјелат.

Одјељење за привреду, финансије и друш. дјелатности

Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности врши стручне и управне послове који се односе на: студијске и аналитичке послове из области привреде  (индустрија, трговина и снадбијевање, угоститељство, туризам, занаство, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство и водопривреда, предшколско, основно и средње образовање, здравствена заштита, послови приватног предузетништва), као и други послови који му се ставе у надлежност, те послови из области финасија, врши стручне и друге послове који се односе на : праћење остваривања политике финансирања у општини, припрема нацрта буџета, финансијско, материјално и рачуводствено пословање општинске управе, фондова и других органа који се финансирају из буџета општине, као и други послови који му се ставе у надлежност.

У оквиру Одјељења за привреду,финансије и друштвене дјелатности формирају

се слиједеће организационе јединице:

-Одсјек за финансије;

-Одсјек за привреду и друштвене дјелатности.

Последње ажурирано (уторак, 17 децембар 2013 18:50)

 

Популарно

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

понедјељак, 16 јул 2018